8+

Wat is 8+?

De 8+ groepen zijn een initiatief van Piter Jelles in samenwerking met twee bovenschoolse koepels van het basisonderwijs; te weten Proloog uit Leeuwarden en Onderwijsgroep Fier in Noordwest Fryslân. De 8+ groep is ontwikkeld om kinderen van het basisonderwijs meer te bieden dan ze “gewoon” op school krijgen. Het geeft specifieke aandacht die het kind nodig heeft om beter te functioneren. Is meer gericht op de wensen van het kind om zich beter te kunnen ontwikkelen.

Iets extra’s
De 8+ groep werkt aan een betere aansluiting van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

8+ geeft leerlingen iets extra’s en iets anders, het appelleert aan andere manieren van denken en creatieve oplossingsmethoden dan die in het reguliere basisonderwijs doorgaans worden gebruikt.

Dit alles met het doel om leerlingen met een positief en zelfverzekerd gevoel door te laten stromen naar het vervolgonderwijs.

Na 8+

Na het 8+ jaar gaan de leerlingen door naar het voortgezet onderwijs. De ‘8+ doeners’ zijn ingeschreven als leerling van Piter Jelles. De groepsleerkracht van 8+ rapporteert aan de ouders en adviseert bij de keuze voor het vervolgonderwijs.
 

Meer informatie over de bijeenkomsten van 8+ is op te vragen via hmoll@pj.nl 

Vragen over de website?