Arts eXpression XXL

Omdat Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa is in 2018 organiseert Piter Jelles dit jaar een XXL variant van het kunstevenement Arts eXpression: de Arts eXpression XXL. Deze kunstexpositie wordt georganiseerd samen met de scholen van Pompeblêd: RSG Magister Alvinus, Stellingwerf College, OSG Singelland, OSG Sevenwolden, RSG Simon Vestdijk en de Burgemeester Harmsmaschool. Iedere school levert twee kunstwerken van de onderbouw en twee van de bovenbouw aan. Het thema is verbinding.

De feestelijke opening van deze expositie is op woensdag 28 maart 2018 van 16.00 -16.30 uur in de foyer van stadsschouwburg de Harmonie. Ouders, leerlingen en medewerkers van de deelnemende scholen zijn van harte uitgenodigd om de opening bij te wonen. Naast de officiële opening worden deze middag de winnaars bekend gemaakt van de kunstwerken (2 onderbouw, 2 bovenbouw).

De expositie zal te zien zijn in De Harmonie tot en met donderdag 12-4-2018 en is toegankelijk voor iedereen.

Vragen over de website?