Werken bij Piter Jelles

Piter Jelles is een openbare scholengemeenschap die een gevarieerd onderwijsaanbod verzorgt voor alle niveaus binnen het voortgezet onderwijs. De scholengemeenschap bestaat uit 11 scholen, die samen voor ongeveer 4200 leerlingen onderwijs verzorgen. Er werken zo’n 550 medewerkers die zich inzetten voor een optimale ontwikkeling van de leerlingen in een veilige en uitdagende omgeving.

Vacatures en Pompeblêd

Piter Jelles maakt deel uit van de Pompeblêd Scholengroep. Deze wordt gevormd door zeven scholengemeenschappen voor openbaar voortgezet onderwijs, die elkaar gevonden hebben in een samenwerking op het gebied van werving & selectie, inkoop en re-integratie. Op de website www.pompebled.nl zijn de vacatures te vinden van alle scholen van Pompeblêd, ook die van Piter Jelles.

Piter Jelles hecht grote waarde aan het verder ontwikkelen van de deskundigheid van haar personeel. Daarom hanteert Piter Jelles een cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken, waarbij aandacht is voor het welzijn, de ontwikkeling en het functioneren van de medewerker. Door bovendien beheers- en organisatietaken onder te brengen in het Service Bureau, kunnen docenten zich volledig richten op hun belangrijkste taken: lesgeven, leerlingbegeleiding en deskundigheidsontwikkeling.

Startende docent

Werken bij Piter Jelles betekent werken bij een organisatie die veel aandacht besteedt aan de begeleiding van nieuw personeel. Nieuwe docenten starten bij Piter Jelles in een NIDO(nieuwe docenten)-traject. Een begeleid ontwikkeltraject dat wordt afgesloten met een beoordeling. Deze beoordeling is belangrijk voor het al dan niet toekennen van een vast dienstverband.

Stagiairs

Voor de inzet van stagiairs doet Piter Jelles uitsluitend beroep op de opleidingsinstituten waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan:

Studenten die hun LIO-stage willen vervullen binnen Piter Jelles en educatieve minorstudenten kunnen contact opnemen met de stagecoördinator op hun eigen school.

Zij-instromers

Piter Jelles is altijd op zoek naar zij-instromers. Dus heb je een HBO- of WO-opleiding afgerond en affiniteit met de doelgroep? En heb je:

Neem dan contact op met onze afdeling P&O via een open sollicitatie.

Vragen over de website?