Zomerschool

Zomerschool in Leeuwarden

Bij toekenning van subsidie door de overheid en een positief advies van de mr, organiseert OSG Piter Jelles in samenwerking met andere scholen wederom een zomerschool. Via de zomerschool kunnen zittenblijvers, die net de overgangsnorm niet hebben gehaald, proberen alsnog aan de overgangseisen te voldoen.

De zomerschool vindt plaats van maandag 23 juli tot en met vrijdag 3 augustus 2018

De Zomerschool wordt georganiseerd door Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, Christelijke Scholengemeenschap Comenius, Christelijke Scholengemeenschap Ulbe van Houten en Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles. Het faciliteren van een Zomerschool wordt door de overheid gestimuleerd, omdat het een middel is om zittenblijven tegen te gaan.

De Zomerschool vond vorig jaar plaats op de locatie Montessori High School van OSG Piter Jelles (Douwe Kalmaleane 2 te Leeuwarden). De locatie van 2018 wordt in de loop van het schooljaar bekend gemaakt.

Wat is het doel van de Zomerschool?

De Zomerschool is voor leerlingen een kans om opgelopen achterstanden weg te werken, zonder daarvoor een heel schooljaar over te hoeven doen. Dit gebeurt namelijk tijdens een korte, maar intensieve periode in de zomervakantie.

Mogen alle leerlingen die dat willen naar de Zomerschool in Leeuwarden?

Alleen leerlingen van Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, CSG Comenius, CSG Ulbe van Houten en OSG Piter Jelles, die net tekort komen om te worden bevorderd naar het volgende leerjaar, kunnen een plekje krijgen. Het gaat specifiek om leerlingen van leerjaar 2 tot en met de voorexamenklassen, die voldoen aan de criteria. Welke leerlingen dat zijn, wordt tijdens de laatste rapportvergadering in juni/juli (de overgangsvergadering) besloten.

Is de Zomerschool verplicht voor bepaalde leerlingen?

De overgangsvergadering bepaalt welke leerlingen in aanmerking komen voor de deelname aan de Zomerschool. Als een leerling in aanmerking komt, wordt dit met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling besproken. De Zomerschool is een voorwaardelijk traject met een vrijwillig karakter en is dus niet verplicht. De leerling en de ouder(s)/verzorger(s) beslissen of er op het aanbod voor deelname wordt ingegaan.

Meer informatie:

Voor aanvullende informatie over de Zomerschool kan er contact worden opgenomen met de betreffende school/scholengemeenschap.

IMG_0588

Vragen over de website?