1 oktober 2020

Friese lessen OSG Piter Jelles voortaan in Slieker Film

Ruim 35 leerlingen van verschillende locaties van OSG Piter Jelles kwamen op woensdag 30 september 2020 bijeen in Slieker Film, om hun allereerste Friese les van dit schooljaar te volgen. De leerlingen van !mpulse Leeuwarden, het Leeuwarder Lyceum en het Stedelijk Gymnasium volgen deze lessen gezamenlijk vanuit de Talentacademie van Piter Jelles. De Talentacademie biedt leerlingen van de verschillende locaties van Piter Jelles een breed aanbod vakken aan zoals Fries, die normaal vanuit schaarste niet of moeilijk te volgen zijn.  

De leerlingen maakten het zich al snel comfortabel in de bioscoopstoelen van het filmtheater Slieker Film, die gevestigd is aan het Wilhelminaplein te Leeuwarden. Er werd door de docenten Rianne Blokzijl en Albertina Soepboer uitgelegd wat de werkwijze wordt van de Friese lessen: ‘We willen graag samen op zoek naar hoe we willen leren en wat we willen leren, waarbij de leerlingen worden uitgedaagd om de omgeving hierbij te betrekken. De lessen vinden immers plaats in het hart van de stad’.

De eerste opdracht was dan ook om met elkaar in gesprek te gaan over het vak en wat je wilde leren. Dat gesprek werd gevoerd met een leerling van een andere locatie van Piter Jelles. Want juist het leren kennen van medeleerlingen van andere locaties is een mooie bijkomstigheid van de Talentacademie.

Op dit moment biedt de Talentacademie zeven vakken aan om leerlingen te kunnen voorzien in een breed aanbod, die vanuit schaarste anders niet haalbaar zou zijn.

In totaal volgen 60 leerlingen Fries (havo 4/5 vwo 4/5/6). In verband met de corona-richtlijnen was niet iedereen aanwezig.   

Contact