1 april 2021

Samenwerking Tienerschool De Dyk en IKC Trianova Leeuwarden

Direct na de voorjaarsvakantie zijn 27 groep 8-leerlingen van IKC Trianova (school voor primair onderwijs van Proloog) gestart met werken via een Elektronische Leeromgeving (ELO): It’s Learning. Leerlingen en leerkrachten van IKC Trianova worden hierbij ondersteund door docenten van De Dyk (OSG Piter Jelles). De ELO wordt gebruikt op alle locaties van OSG Piter Jelles. Hierdoor leren de leerlingen van IKC Trianova alvast omgaan met de werkwijze van het voortgezet onderwijs en met zelfstandig plannen, werken met deadlines en keuzes maken. Deze eerste stap in de Tienerschool-samenwerking past in het voornemen voor de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn PO-VO door Proloog (koepel openbaar basisonderwijs) en OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles & RSG Simon Vestdijk).

Iets extra’s voor leerlingen groep 8
Tineke Posthuma, leerkracht groep 8 van IKC Trianova, is enthousiast over de samenwerking: “de Tienerschool is een prachtig initiatief, omdat het onze leerlingen iets extra’s biedt bovenop het dagelijkse onderwijs van de basisschool. De meeste kinderen zijn toe aan het voortgezet onderwijs en druk bezig met het kiezen van een volgende school. Door met It’s learning te werken, hebben de kinderen het gevoel dat ze al meer kennismaken met het VO, maar wel binnen de bekende en veilige setting van de basisschool. Het betekent voor de kinderen een volgende stap in hun ‘onderwijsloopbaan’, een stap waar ze al het hele schooljaar naar uit kijken!”


Geleidelijke overgang basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
De tienerscholen voorzien in de behoefte van veel kinderen voor een geleidelijke overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is aangekondigd dat er meer experimentele ruimte komt voor vormen van samenwerking tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, zogenaamde tienerscholen. De gemeenschappelijke deler van de verschillende initiatieven is een sterke samenwerking tussen PO en VO, waarbij de leraren van beide scholen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het onderwijs van deze leerlingen.

Contact