31 augustus 2021

Marja de Jonge neemt afscheid als lid CvB

Na 40 jaar onderwijs, waarvan 35 jaar in het management en bestuur, gaat Marja de Jonge per 1 september a.s. afscheid nemen als lid College van Bestuur van OVO Fryslân-Noord in verband met pré-pensionering. Afgelopen vrijdag 27 augustus vond een informele afscheidsreceptie plaats bij RSG Simon Vestdijk in Harlingen, de school waar Marja -voor haar functie als lid College van Bestuur- jarenlang werkte en directeur/bestuurder was.

Marja de Jonge heeft zich tijdens haar carrière in verschillende functies volop ingezet voor het onderwijs. Haar betrokkenheid en haar streven om kansengelijkheid te creëren voor alle leerlingen in de functies die ze heeft bekleed, kwam bij alle sprekers terug in hun dankwoord aan Marja. Zowel Henk Mulder (voorzitter van de Raad van Toezicht OVO Fryslân-Noord), Arjen Mintjes (directeur Maritieme Academie), Sixtus Haverkamp (rector/bestuurder van RSG Magister Alvinus en lid coöperatie Pompeblêd) als Folkert Bangma (voorzitter CvB OVO Fryslân-Noord) haalden herinneringen op aan de samenwerking met Marja. Ze noemden allemaal haar openheid tijdens gesprekken en vergaderingen, haar drive om het onderwijs te blijven ontwikkelen en haar wil om constructieve samenwerkingen aan te gaan. De nauwe samenwerking die leidde tot de bestuurlijke fusie met OSG Piter Jelles tot OVO Fryslân-Noord in 2020 is daar een voorbeeld van. ​​​​​​​

Per 1 september gaat Marja de Jonge ruimte maken voor een andere invulling van haar dagelijks leven en nieuwe perspectieven. OVO Fryslân-Noord is Marja dankbaar voor haar inzet voor het onderwijs en haar bijdrage aan onze organisatie.

Contact