Arts eXpression XXL

Omdat Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa is in 2018 organiseert Piter Jelles dit jaar een XXL variant van het kunstevenement Arts eXpression: de Arts eXpression XXL. Deze kunstexpositie wordt georganiseerd samen met de scholen van Pompeblêd: RSG Magister Alvinus, Stellingwerf College, OSG Singelland, OSG Sevenwolden, RSG Simon Vestdijk en de Burgemeester Harmsmaschool. Iedere school heeft twee kunstwerken van de onderbouw en twee van de bovenbouw aangeleverd. Het thema is verbinding.

De feestelijke opening van deze expositie was op woensdag 28 maart 2018 en werd geopend door Oeds Westerhof, directeur van Culturele Hoofdstad 2018. Naast de officiële opening werden de winnaars bekend gemaakt. Daghmar Verhagen (onderbouw, Simon Vestdijk), Tess Oortgijsen (onderbouw, Dalton Dokkum, Piter Jelles) en Cristina Constantin en Bette Bijleveld (bovenbouw, !mpulse Kollum, Piter Jelles) zijn de winnaars. Zij mogen een creatieve workshop volgen bij Spoonk.

De expositie was te zien in De Harmonie afgelopen april.

Vragen over de website?