Coronavirus

Update coronavirus, 24-03-2022

Terug naar normaal

Het kabinet besloot op 15 maart jl. om de coronamaatregelen verder te versoepelen. De adviezen en maatregelen die er nog voor het voortgezet onderwijs waren, zijn daarmee vervallen. Dit betekent dat de reguliere onderwijsactiviteiten en lessituaties, zoals we die voor de coronaperiode kenden, inmiddels weer zijn opgepakt. Het is goed om te zien dat de scholen daarmee ook weer de echte ontmoetingsplek kunnen zijn voor leerlingen die zo belangrijk is en dat bijvoorbeeld ook de buitenlesactiviteiten en schoolreizen weer worden opgepakt.

Het betekent echter niet dat corona de wereld uit is en daarom blijven de basisadviezen om besmettingen te voorkomen van kracht. Ook blijft het advies om bij klachten thuis te blijven en een zelftest af te nemen. Het advies om preventieve zelftests af te nemen is vervallen, maar de zelftests blijven de komende periode nog gratis beschikbaar op de scholen voor leerlingen en medewerkers die er gebruik van willen maken.

Richtlijn voor het voortgezet onderwijs

De VO-raad heeft een beknopte richtlijn voor scholen in het voortgezet onderwijs opgesteld ter vervanging van het eerder geldende protocol. Hier lees je er meer over:

Volgende update

Zodra er gewijzigde maatregelen of nieuwe omstandigheden zijn met betrekking tot corona en de scholen van OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk), communiceren we daarover. We hopen dat dit niet meer nodig is en gaan er vanuit dat deze update met betrekking tot corona vanuit OVO Fryslân-Noord de laatste is.

Update coronavirus, 03-01-2022 Pijl

Fysiek onderwijs weer mogelijk
Vanmiddag is bekend gemaakt dat het voortgezet onderwijs na de kerstvakantie weer fysiek kan plaatsvinden. We zijn blij dat dit weer mogelijk is.
De maatregelen die voor de lockdown in het onderwijs van toepassing waren, gelden na de kerstvakantie weer op de scholen.

Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) worden door de eigen school geïnformeerd over de maatregelen en de invulling van het onderwijs.

Volgende update
De volgende update doen we zodra er gewijzigde maatregelen of nieuwe omstandigheden met betrekking tot corona en de scholen van OVO Fryslân-Noord zijn.

Update coronavirus, 19-12-2021 Pijl

Aanpassingen voor het onderwijs in verband met nieuwe lockdown
In verband met de lockdown en de coronamaatregelen die gisteren, 18 december jl., zijn aangekondigd, zijn er wijzigingen in het onderwijsaanbod van de scholen van OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk).

Met ingang van maandag 20 december a.s. wordt er zo weinig mogelijk fysiek onderwijs gegeven in de scholen. Uitzonderingen hierop zijn de eventuele afname van toetsen en examenactiviteiten en mogelijk het verzorgen van praktijkvakken in het vmbo. Ook is er ruimte voor opvang en begeleiding van kwetsbare leerlingen.

Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) worden door de eigen school geïnformeerd over de maatregelen met betrekking tot het onderwijs in de komende week en in de week na de kerstvakantie.

Deel zorgen over welzijn en kijk naar elkaar om
De nieuwe lockdown vraagt wederom het nodige van onze leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en van onze medewerkers. De sluiting voorafgaand aan een week die voor veel scholen gevuld is met bijzondere activiteiten, is voor alle betrokkenen moeilijk. Zeker omdat een school naast het verzorgen van onderwijs ook de functie van ontmoetingsplek vervult. Zoals we al eerder deden, willen we ook nu leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers op het hart drukken om zorgen over het welzijn van kinderen met elkaar te delen. Ook online op afstand staat de mentor, zorgmedewerker, coach of docent voor de leerling klaar. Probeer extra naar elkaar om te kijken en trek aan de bel bij zorgen.

Aanstaande kerstvakantie

Net als vorig jaar staat er een kerstvakantie met beperkingen voor de deur. We hopen en wensen dat alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) -ondanks de nieuwe lockdown- fijne feestdagen tegemoet gaan. Bovenal wensen we iedereen een voorspoedig en vooral gezond 2022 toe.

Volgende update
De volgende update doen we zodra er gewijzigde maatregelen of nieuwe omstandigheden met betrekking tot corona en de scholen van OVO Fryslân-Noord zijn.

Folkert Bangma
Hiltje Rookmaker
College van Bestuur OVO Fryslân-Noord

Update coronavirus, 26-11-2021 Pijl

Scholen blijven open met aanscherping maatregelen en adviezen
In de persconferentie van vandaag, 26 november, kondigde demissionair minister president Rutte aan dat er per 28 november een aanscherping van de coronamaatregelen plaatsvindt om de oplopende besmettingen tegen te gaan. We zijn ons ervan bewust dat de situatie rondom corona veel vraagt van iedereen in onze omgeving, maar we horen en zien ook dat het nodig is om onze bijdrage te leveren aan het tegengaan van het virus. De scholen van OVO Fryslân-Noord (RSG Simon Vestdijk en OSG Piter Jelles) volgen daarom de adviezen en richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat een aantal aangescherpte maatregelen en adviezen, waar we eerder mee te maken hebben gehad, per volgende week worden ingevoerd. Dit vraagt wederom een extra inspanning van iedereen die betrokken is bij onze scholen. We vragen aan onze medewerkers, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) om de aangescherpte maatregelen en adviezen in acht te nemen en om met elkaar ons hun best hiervoor te doen.

Mondkapjes tijdens verplaatsingen
Tijdens verplaatsingen in de school zijn mondkapjes vanaf volgende week weer verplicht.

Zelftesten in het onderwijs
Het is een dringend advies om twee keer per week zelftesten uit te voeren. Dit geldt voor medewerkers en leerlingen. Het doel van de zelftesten is om besmettingen sneller op te sporen en uitbraken te voorkomen.

Basismaatregelen en beslisboom
Naast de aanscherpingen gelden ook nog steeds de basismaatregelen en -adviezen. Medewerkers houden 1,5 meter afstand tot elkaar en tot leerlingen. Daarnaast is het advies om regelmatig handen te wassen en te laten testen bij klachten.
Voor de meest recente beslisboom ‘wel of niet naar werk of school’ verwijzen we naar de website van GGD Fryslân.

Volgende update en schoolspecifieke maatregelen
De volgende update doen we als er nieuws is met betrekking tot het voortgezet onderwijs en/of onze scholen. Zoals gebruikelijk worden ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen door de eigen school op de hoogte gehouden van de uitwerking van de aangescherpte maatregelen en eventuele (nieuwe) ontwikkelingen.

Update 12-11-2021 Pijl

Uitstel voorlichtingen, beleefdagen en doe-middagen in november

In verband met de oplopende coronabesmettingen en de gevolgen daarvan, vinden de scholen van OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) het niet passend en verantwoord om op dit moment niet direct onderwijs gerelateerde bijeenkomsten te organiseren. We vinden de veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers, maar ook van iedereen die onze scholen bezoekt van groot belang. We hebben daarom het besluit genomen om -in ieder geval- in de komende periode geen bijeenkomsten te organiseren en geplande bijeenkomsten uit te stellen.

Dit betekent dat onze voorlichtingen voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van groep 8 -van 15 tot en met 26 november a.s. – niet doorgaan. Dit geldt ook voor de beleefdagen en doe-middagen in die periode. We hopen later dit schooljaar alsnog ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen te kunnen ontvangen om ze goed voor te bereiden op hun schoolkeuze. Zodra dit het geval is, communiceren we hierover via – onder andere – onze websites.

Volgende update
De volgende update doen we zodra er gewijzigde maatregelen of nieuwe omstandigheden met betrekking tot corona en de scholen van OVO Fryslân-Noord zijn.

Update 14-09-2021 Pijl

Geen mondkapjes en 1,5 meter afstand meer in het voortgezet onderwijs
In de persconferentie van vandaag, 14 september, kondigde demissionair minister-president Rutte een aantal versoepelingen aan. Deze gelden vanaf zaterdag 25 september aanstaande. De belangrijkste veranderingen voor het voortgezet onderwijs zijn dat het vanaf 25 september niet meer verplicht is om 1,5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen in de scholen.

Grote stap naar normale situatie in de school
Hoewel er in de persconferentie werd aangegeven dat het versoepelen van de maatregelen niet betekent dat de coronaperiode voorbij is, wordt er met de versoepelingen een grote stap gemaakt naar een normale situatie in de dagelijkse onderwijspraktijk. Wij zijn blij dat onze leerlingen en medewerkers op deze manier zoveel mogelijk een normaal schooljaar tegemoet gaan. Natuurlijk blijven we voorzichtig en realiseren we ons dat het coronavirus niet verdwenen is. We willen daarom ook benadrukken om rekening te houden met elkaar.

Hygiënemaatregelen, ventileren en (zelf) testen
De adviezen rondom hygiëne, zoals het regelmatig handen wassen/ontsmetten, blijven we opvolgen in de scholen. Dit betekent dat de middelen die hiervoor nodig zijn, beschikbaar zijn in de scholen. Ook blijven we de schoolgebouwen ventileren. Het (zelf)testen is -zoals we in een voorgaande update ook aangaven- geen verplichting, maar er zijn op de scholen zelftesten beschikbaar voor leerlingen die er gebruik van willen maken.

Volgende update
De volgende update doen we zodra er gewijzigde maatregelen of nieuwe omstandigheden met betrekking tot corona en de scholen van OVO Fryslân-Noord zijn. We hopen dat een verscherping van de coronamaatregelen in de (nabije) toekomst niet nodig gaat zijn, zodat we het onderwijs kunnen verzorgen op een volwaardige manier die past bij onze scholen en recht doet aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

Update 20-08-2021 Pijl

Start schooljaar met grotendeels dezelfde maatregelen
Het schooljaar staat op het punt te beginnen en we hopen dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad. Tijdens de zomervakantie heeft het kabinet op 13 augustus jl. de coronamaatregelen voor de komende periode bekendgemaakt. Voor het voortgezet onderwijs -en dus ook voor de scholen van OVO Fryslân-Noord- blijft de maatregel om 1,5 meter afstand te houden ook bij de start van het schooljaar gelden. Dit betekent dat medewerkers onderling 1,5 meter afstand houden en dat leerlingen en medewerkers tot elkaar 1,5 meter afstand houden. Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden. Net als voor de vakantie wordt er buiten de klaslokalen een mondkapje gedragen door leerlingen en medewerkers. Dit geldt in ieder geval tot en met 19 september aanstaande.

Geen quarantaine bij volledige vaccinatie
Met betrekking tot de quarantaineregels is er een verandering ten opzichte van vorig schooljaar, namelijk: volledig gevaccineerde medewerkers en leerlingen hoeven bij een coronabesmetting op school niet meer in quarantaine.

Eventuele nieuwe maatregelen en/of versoepelingen
Op 17 september aanstaande staat een nieuwe persconferentie gepland, waarin de maatregelen en/of versoepelingen bekend worden gemaakt die gelden na 19 september. We hopen dat er verdere versoepelingen mogelijk zijn, zodat de medewerkers en leerlingen op onze scholen zoveel mogelijk een normaal schooljaar tegemoet gaan.

Volgende update
De volgende update doen we zodra er gewijzigde maatregelen voor het voortgezet onderwijs zijn.

Update 09-07-2021 Pijl

De zomervakantie staat op het punt te beginnen en dat betekent dat de scholen van OVO Fryslân Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) een aantal weken hun deuren sluiten. In de zomervakantie, op 13 augustus aanstaande, besluit het kabinet over de coronamaatregelen na de zomerperiode. Dit doen ze op basis van het dan geldende advies van het OMT. Het basisscenario is dat de richtlijnen gelijk blijven. Mocht de situatie rondom de corona-besmettingen verbeteren of verslechteren, dan kan het zijn dat er maatregelen worden aangepast. Wij wachten de berichtgeving van 13 augustus af. Bij een gewijzigde situatie worden ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen in de week voorafgaand aan de start van het schooljaar via de eigen school geïnformeerd over de eventuele maatregelen.

We willen iedereen bedanken voor de inspanningen tijdens dit bijzondere schooljaar. Het was wederom een intensief jaar voor medewerkers, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). We waarderen de inzet en betrokkenheid tijdens de afgelopen periode en wea wensen al onze leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers een heel fijne zomervakantie toe.

Update 25-06-2021, 09.00 uur Pijl

Mondkapjesplicht tot aan de zomervakantie & niet-onderwijsactiviteiten weer mogelijk op school

Met ingang van zaterdag 26 juni vinden er een aantal versoepelingen plaats met betrekking tot de coronamaatregelen. Op vrijdag 18 juni jl. werd dit bekendgemaakt door het kabinet. Voor het onderwijs geldt dat er vanaf 26 juni weer niet-onderwijsactiviteiten mogelijk zijn op school. Dat is goed nieuws met betrekking tot bijvoorbeeld de diploma-uitreikingen die binnenkort op de scholen van RSG Simon Vestdijk en OSG Piter Jelles plaatsvinden.

Basisregels en mondkapjesplicht blijven gelden
De basisregels met betrekking tot het bestrijden van corona blijven gelden. Dit betekent dat -naast de hygiëne-maatregelen en het thuisblijven bij klachten- de 1,5 metermaatregel en het dragen van een mondkapje buiten de lessen, de belangrijkste maatregelen blijven. De mondkapjesplicht blijft tot aan de zomervakantie van kracht voor het voortgezet onderwijs.

Bij diploma-uitreikingen en andere niet-onderwijsactiviteiten op school mag het mondkapje af als men zit en moet het weer op bij verplaatsing. Het maximale aantal mensen dat aanwezig kan zijn bij niet-onderwijsactiviteiten, zoals de diploma-uitreiking, wordt bepaald door de beschikbare ruimte en het toepassen van de 1,5 meter afstandsregel. Dit is dus verschillend per school en per ruimte.

Volgende update
De volgende update doen we zodra er gewijzigde maatregelen voor het voortgezet onderwijs zijn.

Update 18-06-2021 Pijl

Wijzigingen in het verstrekken van zelftests leerlingen

De scholen van OVO Fryslân-Noord hebben besloten om het actief uitdelen van zelftests aan alle leerlingen, met ingang van a.s. maandag 21 juni, te stoppen. Leerlingen kunnen alsnog zelftests krijgen via hun school, maar dan op eigen verzoek.

Het uitvoeren van een zelftest is vrijwillig en in de afgelopen periode hebben we gemerkt dat maar een deel van onze leerlingen er gebruik van maakt. We vinden het zonde om de grote hoeveelheid tests die we ontvangen vanuit de overheid te blijven handhaven, als deze niet gebruikt worden. Er blijven voldoende zelftests per school beschikbaar om mee te geven aan leerlingen die de zelftests willen gebruiken. Via de eigen school worden ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen geïnformeerd over hoe de tests kunnen worden aangevraagd en opgehaald.

Update 26-05-2021, 10.00 uur Pijl

Scholen weer volledig open & zelftests leerlingen

In onze vorige update van 23-04-2021 hebben we informatie gegeven over corona-zelftests binnen onze scholen (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk). In die periode zijn we gestart met afname van preventieve zelftests door medewerkers. Wij hebben er in eerste instantie voor gekozen om geen preventieve zelftests uit te delen aan leerlingen, gezien de destijds geldende maatregelen en omstandigheden. Afgelopen zaterdag 22 mei werd bekend dat de scholen voor voortgezet onderwijs vanaf 31 mei aanstaande en uiterlijk op 7 juni aanstaande weer volledig open moeten zijn. De richtlijnen en adviezen met betrekking tot die openstelling, zorgen voor veranderende omstandigheden. Dit heeft als gevolg dat onze scholen kiezen voor het verspreiden van preventieve zelftests aan leerlingen.

Invoering (vrijwillige) preventieve zelftests
Wij vinden het fijn dat onze leerlingen nog voor de zomervakantie allemaal gelijktijdig naar school mogen komen. Dit is iets waar we allemaal al lange tijd naar uitkijken. Natuurlijk blijft ieders gezondheid en veiligheid voor ons daarbij voorop staan. Het kabinet en OMT (Outbreak Management Team) geven aan dat het besluit om de scholen volledig open te stellen verantwoord is, mits leerlingen en medewerkers zich twee keer per week zelf preventief testen op corona. Alle scholen van OVO Fryslân-Noord gaan daarom de zelftests onder de leerlingen verspreiden. Het afnemen van de tests blijft geheel vrijwillig en is in geen enkel geval een verplichting.

We hopen dat onze leerlingen en medewerkers zorgvuldig omgaan met de preventieve zelftests en ze afnemen, zodat we gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om corona vroegtijdig op te sporen en verspreiding tegen te gaan.

In het geval van risicogericht testen bij leerlingen en medewerkers blijft ons advies om dit via de reguliere GGD-testlocaties te laten verlopen.

Distributie zelftests en volledig opengaan scholen
De distributie van de zelftests voor leerlingen verschilt per school. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) worden hierover door de eigen school geïnformeerd. Voor specifieke vragen kunnen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen bij de eigen school terecht.

Het volledig opengaan van de scholen vindt voor alle scholen van OVO Fryslân-Noord plaats tussen 31 mei en 7 juni aanstaande. Hoe de school dit exact organiseert en wanneer alle leerlingen voor het eerst weer gelijktijdig op school zijn in die periode, wordt door de eigen school aan leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) gecommuniceerd.

Volgende update
De volgende update doen we zodra er gewijzigde maatregelen voor het voortgezet onderwijs zijn.

Update 23-04-2021, 11.00 uur Pijl

Zelftesten in het onderwijs
Vanaf deze week worden de zelftesten voor het onderwijs uitgeleverd bij de scholen. Een aantal van de scholen van OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk heeft al testen ontvangen.

Zelftesten bij medewerkers
Onze scholen gebruiken de testen in eerste instantie voor het testen van medewerkers.

Preventief

Medewerkers die dat willen, kunnen via de school zelftesten ontvangen om preventief te testen. Dit betekent dat medewerkers zich testen zonder dat daar een directe aanleiding voor is. De medewerkers nemen deze zelftesten thuis af.

Risicogericht
Daarnaast worden de zelftesten in overleg met de GGD ingezet voor medewerkers, naar aanleiding van een besmetting op school. Dit wordt risicogericht testen genoemd. In overleg met de GGD wordt dan bekeken welke medewerkers worden gevraagd om een zelftest te doen. De risicogerichte zelftesten worden op school onder begeleiding afgenomen. Deelname is geheel vrijwillig.

Zelftesten bij leerlingen
In sommige situaties kunnen er op advies van de GGD risicogerichte testen worden aangeboden bij leerlingen. Dit is alleen van toepassing als er veel belang is bij het afnemen van de testen ter voorkoming van een uitbraak of het indammen ervan. Het inzetten van risicogerichte zelftesten voor leerlingen is echter niet een automatische route bij een besmetting op school. Het meedoen aan de risicogerichte zelftest is bovendien ook voor leerlingen geheel vrijwillig.

Bestaande maatregelen blijven gelden
De zelftesten voor het onderwijs zijn een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school en het testbeleid van de GGD. Ze komen hier niet voor in de plaats. Dit betekent dat de maatregelen zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes blijven gelden.

Dit geldt ook voor het advies voor het doen van coronatesten via de GGD: alle medewerkers en leerlingen met corona-gerelateerde klachten of leerlingen en medewerkers die als nauw contact naar voren komen uit bron- en contactonderzoek, wordt dringend geadviseerd zich te laten testen bij de GGD. De zelftesten worden hier niet voor ingezet.

Volgende update
De volgende update wordt geplaatst voorafgaand aan de meivakantie. Als er eerder nieuws is met betrekking tot het voortgezet onderwijs en/of onze scholen, melden we dat via een extra update. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen worden ook door de eigen school op de hoogte gehouden van eventuele ontwikkelingen.

Update 01-04-2021 Pijl

Fysiek onderwijs op de scholen en in de omgeving
Inmiddels wordt er alweer enkele weken fysiek onderwijs verzorgd door de scholen van OVO Fryslân-Noord (RSG Simon Vestdijk en OSG Piter Jelles). Daarnaast wordt ook nog online lesgegeven. Voor alle schooldirecties geldt dat ze blij zijn dat de schoolgebouwen weer volop in gebruik zijn en gevuld met leerlingen en medewerkers. Om op een veilige manier onderwijs te verzorgen en te voldoen aan de maatregelen, hebben veel scholen extra ruimtes in gebruik. We zijn de besturen van de sporthallen, kerken, hogescholen, universiteit en andere aanbieders dankbaar voor hun medewerking aan het mede mogelijk maken van het onderwijs aan onze leerlingen.

Sneltesten in het onderwijs
Het ministerie van OCW heeft bekend gemaakt dat er vanaf half april zelftesten beschikbaar komen voor het onderwijs. Het doel van de zelftesten is om besmettingen sneller op te sporen en uitbraken te voorkomen. De maatregelen om besmettingen te voorkomen en te beperken blijven gehandhaafd en veranderen niet door de beschikbaarheid van de sneltesten. Meer informatie over de wijze waarop er binnen het onderwijs en de scholen van OVO Fryslân-Noord gebruik van de zelftesten gemaakt gaat worden, volgt zodra we de volledige informatie over de werkwijze vanuit het ministerie hebben ontvangen en over zelftesten kunnen beschikken.

Nationaal Programma Onderwijs
Vorige week hebben we een brief ontvangen van minister Slob met meer informatie over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en wat er van onze scholen verwacht wordt. Het NPO en de daaraan gekoppelde extra financiële steun is gericht op komend schooljaar en de jaren erna. Nog dit schooljaar moeten de scholen in kaart hebben wat er nodig is op school- en leerlingniveau aan ondersteuning, keuzes maken voor interventies en een schoolprogramma ontwikkelen dat instemming heeft van de medezeggenschapsraad.
Voor meer informatie over het Nationaal Programma Onderwijs verwijzen we naar de update van 19-02-2021.

Volgende update
De volgende update verwachten we te doen voorafgaand aan de meivakantie. Als er eerder nieuws is met betrekking tot het voortgezet onderwijs en/of onze scholen, melden we dat via een update. Zoals eerder aangegeven worden ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen ook door de eigen school op de hoogte gehouden van eventuele ontwikkelingen.

Tot slot wensen we alle leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers fijne, zonnige paasdagen toe.

Update 02-03-2021 Pijl

Weer fysiek onderwijs mogelijk voor alle leerlingen
Na een week voorjaarsvakantie met daarin een persconferentie met een positief bericht voor het voortgezet onderwijs, zijn we gisteren weer begonnen. Tijdens de persconferentie van 23 februari jl. kondigde premier Rutte aan dat het voortgezet onderwijs aan alle leerlingen deels fysiek onderwijs mag gaan verzorgen op een verantwoorde en vellige manier. We zijn ontzettend blij dat alle leerlingen nu weer de kans krijgen om fysiek onderwijs te volgen.

Organiseren van het onderwijs binnen en buiten de schoolgebouwen
Zoals in onze vorige update al gemeld werd, hebben de scholen van OVO Fryslân-Noord  (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) gisteren het onderwijs verzorgd zoals dat ook voor de voorjaarsvakantie gedaan werd. Deze eerste dag na de vakantie is gebruikt om het onderwijs volgens de nieuwe regels en richtlijnen te organiseren. Dit is voor alle scholen een flinke puzzel in verband met de beschikbare ruimte in een school en het aantal leerlingen en medewerkers dat op een veilige manier onderwijs moet kunnen verzorgen en volgen. Doordat de ruimte in een aantal scholen niet toereikend is, zijn er andere ruimtes en accommodaties gezocht die gebruikt kunnen worden als leslokalen. Een aantal scholen maakt gebruik van de gymzalen van de school of van externe sportzalen, maar ook met zalencentra en kerken zijn afspraken gemaakt. Het is prettig om te merken dat deze externe partijen graag meewerken om het onderwijs weer voor zoveel mogelijk leerlingen mogelijk te maken!

Online onderwijs gaat door
Ook met de extra ruimtes die scholen hebben gevonden, is het nodig om een deel van het onderwijs online te verzorgen. De meeste leerlingen van onze scholen gaan de komende periode dan ook nog steeds voor een groot deel van de week het onderwijs vanuit huis volgen. De scholen doen hun uiterste best om de roosters met de online en fysieke lessen zo goed en werkbaar mogelijk te maken voor de leerlingen en de docenten.

Scholen informeren eigen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen
Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) zijn gisteren door de eigen school geïnformeerd over hoe het onderwijs er de komende dagen uit gaat zien. Ook de komende periode worden zijn rechtstreeks door de eigen school op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen betreffende het onderwijs op de eigen school.

Volgende update
De volgende update verwachten we te doen na de persconferentie van 8 maart mits daarin gewijzigde maatregelen voor het voortgezet onderwijs zijn. Als er eerder nieuws is met betrekking tot het voortgezet onderwijs en/of onze scholen melden we dat ook via een nieuwe update.

Update 19-02-2021 Pijl

Voorjaarsvakantie en mogelijke wijzigingen n.a.v. aanstaande persconferentie
Na een aantal intensieve schoolweken met – voor de meeste leerlingen en collega’s – onderwijs op afstand, staat de voorjaarsvakantie voor de deur. Wederom is dit een welverdiende vakantie, waarin we hopen dat iedereen kan ontspannen, opladen en met heel andere dingen bezig kan zijn dan met school. Tijdens deze vakantie staat er ook een persconferentie gepland op 23 februari a.s. We zijn erg benieuwd wat daarin wordt verteld en of er maatregelen worden gewijzigd of nieuwe maatregelen worden ingevoerd die invloed hebben op ons onderwijs.Geen communicatie over eventuele wijzigingen in de voorjaarsvakantie
Met elkaar hebben de scholen van OVO Fryslân-Noord afgesproken dat de voorjaarsvakantie voor collega’s, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) ook echt vakantie moet zijn. We willen collega’s niet belasten met vergaderingen i.v.m. coronamaatregelen en ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen niet met communicatie daarover. Dit betekent concreet dat de scholen van OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk op de maandag na de voorjaarsvakantie, 1 maart, het onderwijs blijven verzorgen zoals dat op dit moment ook wordt gedaan.Informeren ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen vanuit de scholen
Mocht premier Rutte gewijzigde maatregelen voor het voortgezet onderwijs aankondigen op 23 februari a.s., dan gaan de schooldirecteuren en het college van bestuur van OVO Fryslân-Noord op maandag 1 maart met elkaar in gesprek om de wijzigingen goed vorm te geven. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) worden dan op maandag 1 maart (naar verwachting aan het einde van de middag) geïnformeerd door de eigen school over de veranderingen en over wanneer deze doorgevoerd worden. Natuurlijk is het ook mogelijk dat er geen wijzigingen worden aangekondigd door premier Rutte. Dan blijven de scholen het onderwijs verzorgen op dezelfde manier als waarop dat ook de afgelopen periode is gedaan.Financiële impuls voor het onderwijs
Op 17 februari jl. presenteerden de ministers Slob en van Engelshoven de hoofdlijnen van het Nationaal Programma Onderwijs. De komende 2,5 jaar gaat er extra geld naar het onderwijs om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het geld mag onder andere worden ingezet om achterstanden weg te werken, maar ook om het welzijn van leerlingen te bevorderen. We zijn blij dat er extra geld is vrijgemaakt voor het onderwijs en met de erkenning dat de coronacrisis, zowel als het gaat om leerprestaties als om het welzijn van de leerlingen en hun sociaal-emotionele ontwikkeling, schade heeft aangericht. Hoewel geld niet alle problemen oplost, geeft dit ons de komende 2 jaren wel de mogelijkheid om onze leerlingen verder te ondersteunen. Voor nu hopen we vooral dat we onze schoolgebouwen weer snel op een veilige manier mogen openen voor al onze leerlingen. Meer informatie over de financiële impuls voor het onderwijs is te vinden via de site van de Rijksoverheid, via: Nationaal Programma Onderwijs | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nlVolgende update
De volgende update verwachten we te doen na de voorjaarsvakantie. Zoals eerder aangegeven worden ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen ook door de eigen school op de hoogte gehouden van eventuele ontwikkelingen.Tot slot wensen we iedereen een fijne voorjaarsvakantie.

Update 03-02-2021, 10.30 uur Pijl

Verlenging lockdown voortgezet onderwijs
Gisteravond kondigde premier Rutte een verlenging af voor -onder andere- het voortgezet onderwijs. De scholen van OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) blijven tot tenminste 2 maart gesloten voor fysiek onderwijs, met uitzondering van de groepen die bij de start van de lockdown zijn aangewezen en op school mogen komen om onderwijs te volgen (zie voor deze groepen ook de update van 08-01-2021).

Perspectief en zorg
We hebben begrip voor de verlenging van de lockdown voor het voortgezet onderwijs. De gezondheid en veiligheid van iedereen in en om de school staat voorop. Toch blijft dit besluit vervelend voor alle betrokkenen en roept het gevoelens op van teleurstelling. We begrijpen dat onze leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers behoefte hebben aan regulier onderwijs, (fysiek) sociaal contact en een normaal ritme. Het wachten daarop duurt lang. We willen daarom nogmaals aangeven dat leerlingen terecht kunnen bij hun mentor of coach, de zorgmedewerker van de school of hun docent als ze niet lekker in hun vel zitten, zorgen hebben of hun hart willen luchten. Ook aan ouders/verzorgers willen we nogmaals aangeven om aan de bel te trekken bij de school als u zich zorgen maakt over uw kind. Ook als het iets betreft wat niet direct betrekking heeft op schoolprestaties of het onderwijs op zich. We vragen onze medewerkers alert te blijven op leerlingen waar zorg over is en in gesprek te blijven met hen en de ouders/verzorgers.

Mogelijke achterstanden
We kunnen ons voorstellen dat leerlingen en ouders/verzorgers zorgen hebben over mogelijke achterstanden die zijn opgelopen in de vorige en/of huidige lockdown. De scholen van OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk zetten zich in om leerlingen kansen te bieden en te begeleiden bij het wegwerken van mogelijke achterstanden. Minister Slob (Basis en Voortgezet Onderwijs en Media) heeft op 22 januari jl. aangekondigd dat er een ‘Nationaal Programma Onderwijs’ komt dat scholen daarbij ondersteunt. We hopen dat dit programma snel wordt uitgewerkt in een concreet plan. Ouders/verzorgers en leerlingen worden rechtstreeks door de eigen school geïnformeerd over de werkwijze en begeleiding die geboden kan worden bij mogelijke achterstanden. Voor vragen hierover kan er contact worden opgenomen met de mentor of coach.

Maatregelen voor eindexamenleerlingen en nieuwe brugklassers
Naast de aangekondigde plannen met betrekking tot het inhalen van mogelijke achterstanden, zijn er door de minister van Onderwijs al eerder maatregelen genomen en adviezen gegeven in verband met de centrale examens en de advisering van leerlingen die de overstap gaan maken vanuit groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Dit zijn maatregelen en adviezen om zoveel mogelijk recht te doen aan de potentie van een leerling. In december jl. werd onder andere al besloten dat examens voor de algemeen vormende vakken in het VO gespreid afgenomen mogen worden.

Voor de leerlingen die in groep 8 zitten en de overstap gaan maken naar het voortgezet onderwijs, heeft de minister deze week aangegeven dat er kansrijk geadviseerd dient te worden door de leerkrachten van groep 8. Ook wordt dubbele advisering gestimuleerd. Wij nemen als scholen van OVO Fryslân-Noord het kansrijke advies als uitgangspunt voor plaatsing van leerlingen in klas 1.

Voor meer informatie over deze onderwerpen verwijzen we naar de website van de VO-raad:


Volgende update
De volgende update verwachten we te doen na de persconferentie van 23 februari aanstaande, tenzij er eerder nieuws met betrekking tot het voortgezet onderwijs en/of onze scholen te melden is. Vanzelfsprekend worden ouders/verzorgers en leerlingen ook via hun eigen school op de hoogte gehouden.

Update 13-01-2021, 18.00 uur Pijl

Verlenging lockdown
Gisteravond kondigde premier Rutte in zijn persconferentie aan dat de lockdown wordt verlengd. De scholen van OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) blijven tot tenminste 9 februari gesloten voor fysiek onderwijs, met uitzondering van de groepen die bij de start van de lockdown zijn aangewezen. Zij krijgen nog steeds zo veel mogelijk fysiek onderwijs in de school (zie voor deze groepen ook de update van 08-01-2021). Hoewel het niet als een verrassing kwam en we begrip hebben voor het besluit, blijft de verlenging vervelend nieuws voor medewerkers, ouders/verzorgers, maar vooral voor onze leerlingen.

 1,5 meter afstand
Naast de verlenging van de lockdown is het houden van 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling opnieuw ingevoerd. Vanuit de overheid is aangegeven dat er voor het Praktijkonderwijs en bij beroepsgerichte lessen in het vmbo begrip is voor ingewikkelde situaties die dit kan opleveren. Daarom is voor die vormen van onderwijs aan de scholen gevraagd zo goed als mogelijk aan de 1,5 meter afstand te voldoen of aan de dichtst daarbij komende afstand. Deze maatregel gold voor de zomervakantie ook al op de scholen voor voortgezet onderwijs. Onze scholen richten de gebouwen zo snel mogelijk in om opnieuw aan de maatregel te voldoen.

Keuzeproces groep 8-leerling
De periode van de verlengde lockdown is normaal gesproken een periode waarin onze scholen volop leerlingen van groep 8 en hun ouders/verzorgers ontvangen op open dagen en doemiddagen. Dit zijn belangrijke dagen voor onze scholen en voor groep 8-leerlingen en hun ouders; de schoolgebouwen worden bekeken, de manier van onderwijs wordt gepresenteerd en gedemonstreerd en er kan volop geproefd worden aan de sfeer van de school. We weten dat vooral dit laatste een heel belangrijk onderdeel is voor leerlingen van groep 8 die moeten kiezen voor een vervolgschool. We vinden het ontzettend jammer dat dit -door de coronamaatregelen- nu niet in fysieke vorm kan.

De scholen van OVO Fryslân-Noord stemmen onderling en met de scholen in de omgeving af hoe we dit jaar omgaan met het keuzeproces van de groep 8-leerling. Daarbij zijn de richtlijnen en adviezen vanuit de VO-Raad leidend voor ons.

Via digitale manieren doen we er alles aan om ouders/verzorgers, leerkrachten en vooral leerlingen van groep 8 goed te informeren en sfeer te laten proeven op afstand, zodat er een goede keuze voor een vervolgschool kan worden gemaakt. Houd voor de meest recente informatie hierover de websites van OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk in de gaten:

Volgende update
De volgende update verwachten we te doen na de persconferentie van 2 februari aanstaande, tenzij er eerder nieuws met betrekking tot het voortgezet onderwijs en/of onze scholen te melden is.
Update 08-01-2021, 10.00 uur Pijl

Onderwijs tijdens de lockdown
De scholen van OVO Fryslân Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) zijn na de kerstvakantie weer gestart met het verzorgen van onderwijs op afstand. De opstart hiervan ging bij alle scholen vlot, mede dankzij de kennis en ervaring die er vorig jaar volop is opgedaan. We zien dat ook bij leerlingen de omschakeling naar online of hybride (online en fysiek) onderwijs snel is gemaakt. Er is veel begrip voor de maatregelen die de overheid heeft genomen, maar natuurlijk is er bij zowel leerlingen als medewerkers ook teleurstelling dat de school weer (tijdelijk) gesloten is. Ook van ouders/verzorgers vraagt deze periode wederom de nodige flexibiliteit. Hoewel het onderwijs bij alle scholen goed op de rit is, merken we dat het voor onze medewerkers een enorm intensieve periode is. Het vraagt de nodige inzet van alle betrokkenen om zowel fysiek als online goede lessen te geven en te volgen.

Leerlingen die onderwijs op school krijgen
Voor bepaalde groepen leerlingen zijn uitzonderingen gemaakt door de overheid, zodat zij tijdens de lockdown toch fysiek onderwijs kunnen volgen op onze scholen. We zijn blij dat we deze leerlingen na de kerstvakantie weer op school konden ontvangen. Om fysiek onderwijs aan deze groepen mogelijk te maken, zijn er aanpassingen gedaan in lestijden, roosters en samenstelling van de groepen. Door deze aanpassingen kunnen de leerlingen en medewerkers op een veilige en verantwoorde manier in school zijn.

Ter verduidelijking nogmaals de groepen die fysiek onderwijs volgen op een rij:

 • eindexamenleerlingen van OSG Piter Jelles & RSG Simon Vestdijk;
 • de beroepsgerichte lessen in het vmbo;
 • leerlingen van De Brêge (Praktijkonderwijs), OSG Piter Jelles;
 • leerlingen van de ISK (Internationale Schakelklas), OSG Piter Jelles;
 • leerlingen in het voor-eindexamenjaar die toetsen moeten maken.

Daarnaast is er opvang op de scholen voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie.

Persconferentie en volgende update
Aanstaande dinsdag 12 januari is er een persconferentie van premier Rutte. We hopen dan meer duidelijkheid te krijgen over wanneer we al onze leerlingen weer op de scholen kunnen ontvangen. Op woensdag 13 januari publiceren we een nieuwe update.

Update 15-12-2020, 20.00 uur Pijl

Onderwijs op afstand & scholen voor bepaalde leerlingen geopend
De scholen van OVO Fryslân Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) gaan vanaf morgen, 16 december, zo snel als organisatorisch mogelijk over op het verzorgen van online onderwijs.

Scholen open voor bepaalde leerlingen
Voor bepaalde categorieën leerlingen wordt -zoals premier Mark Rutte gisteren aankondigde- tijdens de periode van de lockdown een uitzondering gemaakt. Voor de volgende leerlingen en/of lessen blijven de scholen open om fysiek onderwijs te verzorgen:

 • eindexamenleerlingen van OSG Piter Jelles & RSG Simon Vestdijk;
 • de beroepsgerichte lessen in het vmbo à voor welke klassen/leerlingen dit geldt, is afhankelijk van de organisatiemogelijkheden (roostering) op de betreffende scholen. Leerlingen en ouders/verzorgers worden hier door de eigen school over geïnformeerd;
 • leerlingen van De Brêge (Praktijkonderwijs), OSG Piter Jelles;
 • leerlingen van de ISK (Internationale Schakelklas), OSG Piter Jelles;
 • afname van toetsen in het voor-eindexamenjaar.

Daarnaast is er opvang op school mogelijk voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie.

Specifieke informatie vanuit de school over de invulling van het onderwijs
Ouders/verzorgers en leerlingen zijn vandaag door de eigen school geïnformeerd over de invulling van het onderwijs vanaf morgen tot en met vrijdag a.s. Aan het einde van deze week worden ouders/verzorgers en leerlingen door de eigen school geïnformeerd over de invulling van het onderwijs na de kerstvakantie.

Tot slot
Deze tweede lockdown vraagt de nodige inzet van de medewerkers van onze scholen, van ouders/verzorgers en van onze leerlingen. Het opnieuw sluiten van de scholen brengt de nodige uitdagingen met zich mee voor iedereen, maar vraagt vooral van onze leerlingen veel aanpassingsvermogen. Wij beseffen heel goed dat de school meer is dan alleen een plek om onderwijs te volgen. In deze periode waar voor jongeren al veel dingen niet doorgaan, begrijpen we dat het extra zwaar is dat de school als ontmoetingsplek wederom tijdelijk wegvalt. Voor kwetsbare leerlingen geldt dit des te meer. We willen ouders/verzorgers en medewerkers daarom op het hart drukken om het met elkaar bespreekbaar te maken als er zorgen zijn over het welzijn van uw kind(eren) of over het welzijn van bepaalde leerlingen. Natuurlijk geldt dit ook voor leerlingen: trek aan de bel als je hulp nodig hebt. Ook online op afstand staat de mentor of coach, de zorgmedewerker of de docent voor je klaar.

In deze bijzondere periode staat er een kerstvakantie met sobere feestdagen voor de deur. We wensen alle medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen -ondanks de lockdown en alle coronamaatregelen- fijne feestdagen toe, maar bovenal een goed en gezond 2021.

Wiebe Wieling
Marja de Jonge
Folkert Bangma
College van Bestuur OVO Fryslân-Noord

Update 14-12-2020 Pijl

Sluiting scholen tot 18 januari 2021

Premier Mark Rutte kondigde vandaag aan dat de scholen in het voortgezet onderwijs de deuren moet sluiten tot tenminste maandag 18 januari 2021. De scholen gaan over op (online) onderwijs op afstand. Dit geldt ook voor de scholen van OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk). De premier noemde tijdens zijn toespraak dat er uitzonderingen worden gemaakt voor bepaalde categorieën leerlingen.

Hoe de invulling van het onderwijs er voor de leerlingen van onze scholen vanaf woensdag uit gaat zien, wordt morgenochtend door het College van Bestuur en de directeuren besproken. Dit betekent dat ouders en leerlingen morgen -via de eigen school- nader geïnformeerd worden over de invulling van het onderwijs vanaf a.s. woensdag tot de kerstvakantie en voor de periode na de kerstvakantie.

Actuele informatie over dit onderwerp blijven wij communiceren via deze pagina.

Mondkapjesplicht Pijl

Per 1 december geldt een algemene mondkapjesplicht in openbare, publieke ruimtes. De scholen van OVO Fryslân-Noord (RSG Simon Vestdijk en OSG Piter Jelles) volgen met betrekking tot de mondkapjesplicht de adviezen van de VO-Raad. We verwijzen voor meer informatie naar de toelichting van de VO-Raad op de regelgeving: Toelichting op de regeling wettelijke mondkapjesplicht – VO-raad (vo-raad.nl)

Update 02-11-2020, 15.00 uur Pijl

Stand van zaken corona

Samen met de (onderwijs)bonden en het LAKS heeft de VO-Raad een open brief geschreven voor iedereen die in het voortgezet onderwijs leert of werkt. De brief is bedoeld als bemoediging in een onzekere periode waarin het coronavirus de dagelijkse gang van zaken op de scholen zo anders maakt dan dat we zouden willen.

Langs deze weg delen wij deze brief met ouders en leerlingen:

Open brief onderwijs 28 okt 2020

 

Update 23-10-2020, 15.00 uur Pijl

Stand van zaken corona

In ons land en ook in onze regio komen steeds meer coronabesmettingen voor. Gelukkig is er op dit moment binnen de scholen van RSG Simon Vestdijk en OSG Piter Jelles slechts een heel klein percentage van leerlingen en medewerkers besmet. Het gaat om een enkeling. Deze besmettingen zijn buiten de scholen opgelopen. Er is dus geen sprake van besmettingshaarden in de scholen op dit moment. We doen er met elkaar alles aan om dit ook zo te houden.

Onze scholen volgen de richtlijnen en maatregelen vanuit de overheid en het RIVM. Daarbij hoort ook een dringend advies voor het dragen van mondkapjes, maar dit is vooralsnog geen verplichting. We hopen dat iedereen dit dringende advies ter harte neemt, maar vragen ook aan onze leerlingen, ouders en medewerkers om begrip en respect te hebben voor de keuze van een ieder om desondanks geen mondkapje te dragen in de schoolomgeving. De scholen van Simon Vestdijk en Piter Jelles beschikken over een voorraad mondkapjes. Deze zijn beschikbaar op de school voor wie zelf geen mondkapje ter beschikking heeft en er wel graag eentje wil dragen. Er zijn zowel papieren als textiele, uitwasbare, mondkapjes beschikbaar.

We weten hoe belangrijk de luchtkwaliteit is voor een gezonde omgeving (zie ook de vorige update hierover). Er zijn voor onze scholen daarom extra co2 meters aangeschaft om de luchtkwaliteit nog beter in de gaten te kunnen houden en tijdig maatregelen te nemen om deze te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van uitgebreider ventileren.

We hopen dat we met elkaar op deze manier het coronavirus zoveel mogelijk onder controle kunnen houden.

Update 06-10-2020, 14.15 uur Pijl

Ventilatie in de schoolgebouwen

Goede ventilatie is van groot belang voor een gezond klimaat in gebouwen. Bovendien draagt goede ventilatie bij aan het beperken van de verspreiding van het coronavirus.
De ventilatiesystemen op de scholen van OVO Fryslân-Noord (RSG Simon Vestdijk en OSG Piter Jelles) worden goed onderhouden en zeer regelmatig grondig nagekeken. Alle schoolgebouwen voldoen dan ook aan de eisen uit het algemeen geldende Bouwbesluit (2012).

Vanuit het ministerie van OC&W is aangegeven dat er rondom het coronavirus -naast de geldende eisen uit het Bouwbesluit- geen extra vereisten zijn voor scholen. Wel is er een aantal richtlijnen opgesteld met betrekking tot de ventilatiecapaciteit en luchtkwaliteit.

Vanuit de overheid hebben alle scholen in Nederland de opdracht gekregen om de ventilatiecapaciteit en luchtkwaliteit te onderzoeken. Deze onderzoeken worden gecoördineerd door het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS).
Uit deze uitgebreide onderzoeken blijkt dat onze scholen, zoals eerder aangegeven, voldoen aan alle wettelijke eisen. Ook is de gemeten luchtkwaliteit in alle schoolgebouwen in orde. Voor een aantal scholen geldt dat er niet in alle ruimtes wordt voldaan aan de aanvullende richtlijn met betrekking tot ventilatiecapaciteit. Hoewel dit geen wettelijke eis is, vinden wij het van groot belang dat onze leerlingen en medewerkers in een zo gezond en veilig mogelijk klimaat leren en werken. We onderzoeken daarom hoe we op de betreffende plekken de ventilatiecapaciteit kunnen optimaliseren.

Update 01-10-2020, 16.00 uur Pijl

Mondkapjes op school

In publieke binnenruimtes geldt sinds deze week vanuit het kabinet het dringende advies om een mondkapje te dragen. De VO-raad adviseert in navolging daarop om ook op scholen voor voortgezet onderwijs mondkapjes te dragen. OVO Fryslân-Noord (scholen OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) volgt dit advies met betrekking tot het dragen van mondkapjes. We vragen onze leerlingen en medewerkers (en eventuele bezoekers) dan ook dringend om vanaf maandag 5 oktober -in ieder geval buiten de lokalen- een mondkapje te dragen. Het gaat dan om het dragen ervan bij binnenkomst in de school, tijdens verplaatsingen en in de pauzes.

Mondkapjes kunnen een bijdrage leveren aan het voorkomen van besmettingen. Natuurlijk handhaven we ook de eerder vastgestelde maatregelen, zoals het houden van 1,5 meter afstand tussen leerlingen en medewerkers en tussen medewerkers onderling. We rekenen erop dat iedereen in onze scholen zich aan de geldende maatregelen houdt, zodat we op onze scholen bijdragen aan het terugdringen van het virus en op een zo veilig mogelijke manier onderwijs kunnen volgen en verzorgen.

Update 13-08-2020, 16.00 uur Pijl

Volgende week start het nieuwe schooljaar. De scholen van RSG Simon Vestdijk en OSG Piter Jelles verzorgen het onderwijs zoveel mogelijk fysiek op de schoollocaties. Het coronavirus is echter nog niet verdwenen, het aantal besmettingen neemt helaas juist toe. Daarom is onze belangrijkste prioriteit dat een veilige omgeving op alle scholen wordt gerealiseerd. Daarbij zijn de richtlijnen van het RIVM en het protocol vanuit de VO-Raad ons uitgangspunt.

Geldende richtlijnen

1,5 meter afstand
Alle scholen hebben zich in de zomervakantie voorbereid op de 1,5 meter richtlijn. Het houden van 1,5 meter afstand geldt voor medewerkers onderling tot elkaar en voor leerlingen tot medewerkers. Tijdens de eerste schoolweek wordt gekeken of de genomen maatregelen per school voldoende zijn en of er meer of andere maatregelen genomen moeten worden.

Hygiëne
De aangescherpte hygiëne-richtlijnen blijven gehandhaafd voor zowel leerlingen als medewerkers. In de scholen is ook na de zomervakantie voldoende materiaal beschikbaar voor een goede handhygiëne. Daarnaast worden er extra schoonmaakhandelingen verricht, zoals dit ook voor de zomervakantie al gebeurde.

(Milde) klachten
Bij (milde) klachten blijven leerlingen en medewerkers thuis. Zij melden dit aan de school. Wij vragen de betreffende medewerkers en leerlingen, zoals ook vanuit de overheid dringend wordt geadviseerd, om contact op te nemen met de GGD en zich te laten testen.


Ventilatie in de schoolgebouwen

Goede ventilatie is van groot belang voor een gezond klimaat in gebouwen. De relatie tussen verspreiding van het coronavirus en ventilatie in schoolgebouwen, is de afgelopen dagen veel in het nieuws geweest.

De ventilatie in onze gebouwen voldoet, voor zover wij hebben kunnen nagaan, aan de eisen uit het algemeen geldende Bouwbesluit. Vanuit het ministerie is aangegeven dat er rondom het coronavirus -naast de geldende eisen uit het Bouwbesluit- geen extra vereisten voor scholen zijn met betrekking tot ventilatie. Wel is er een aantal adviezen gegeven die onze scholen opvolgen:

scholen moeten regelmatig de ramen en deuren 10 tot 15 minuten openzetten;

sterke luchtstromen via ventilatoren en mobiele airco’s in lokalen en kantines moeten  voorkomen worden.


Quarantaine
Voor leerlingen en medewerkers die bij de start van het schooljaar nog in een quarantaineperiode zitten, omdat zij:

(mogelijk) in contact zijn geweest met een besmet persoon, of

in een hoog risicogebied zijn geweest,

geldt dat dit gemeld moet worden aan de directie van de school. In overleg met de school worden passende maatregelen genomen.

We hopen dat alle leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers een prettige vakantie hebben gehad en wensen iedereen een goede start van het schooljaar toe. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en handelen daarnaar indien nodig. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) worden -waar nodig of wenselijk- door de eigen school geïnformeerd over eventuele school-specifieke maatregelen rondom het coronavirus.

Wiebe Wieling, Marja de Jonge, Folkert Bangma
College van Bestuur

Update 01-07-2020, 16.00 uur Pijl

Op 2 juni jl. zijn de scholen van RSG Simon Vestdijk en OSG Piter Jelles weer geopend voor leerlingen. De afgelopen weken is er zowel fysiek in de scholen als digitaal op afstand onderwijs verzorgd. Voor zowel de leerlingen als de docenten en het onderwijsondersteunend personeel geldt dat het fijn is om ook weer in de scholen te kunnen zijn en daadwerkelijk leerlingen te kunnen ontmoeten. Om te zorgen voor een veilige omgeving is er op alle scholen gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM en het protocol vanuit de VO-Raad.

Onderwijs na de zomervakantie
Inmiddels is de zomervakantie in aantocht en weten we dat er na de vakantie tussen onze leerlingen -zoals het nu lijkt- geen 1,5 meter afstand meer nodig is. Dit betekent dat alle scholen dan echt weer de deuren volledig kunnen openstellen voor alle leerlingen. Een beperkt aantal scholen blijft daarbij wellicht ook deels onderwijs op afstand verzorgen. Hierover worden ouders/verzorgers en leerlingen door de betreffende scholen geïnformeerd.

Voor de docenten en het onderwijsondersteunend personeel blijft bovendien de 1,5 meter afstand een duidelijke richtlijn. Ook blijven de aangescherpte hygiëne-richtlijnen gehandhaafd voor zowel leerlingen als medewerkers. Bij klachten die lijken op de Corona-symptomen wordt dit gemeld aan de school en blijven leerlingen en medewerkers thuis.

Naast deze algemeen geldende richtlijnen heeft de VO-raad een protocol opgesteld met een aantal verplichtingen en adviezen voor het voortgezet onderwijs (voor meer informatie: zie link naar het protocol). Al onze scholen nemen hier kennis van en zorgen dat ze voldoen aan de verplichtingen. Daarnaast proberen ze zoveel mogelijk de adviezen die zijn opgenomen in het protocol op te volgen.

Leerlingen en ouders/verzorgers worden door de eigen school geïnformeerd over hoe het onderwijs er precies uit gaat zien na de zomervakantie.

Meer informatie over het protocol
Voor meer informatie over de adviezen en regels die zijn opgesteld door de VO-Raad en de sociale partners over de openstelling van de scholen na de zomervakantie, verwijzen we naar de website van de VO-Raad:

Dank aan leerlingen en hun ouders/verzorgers
Het afgelopen schooljaar was een zeer bijzonder jaar. Van maart tot op heden is er veel flexibiliteit gevraagd van docenten en onderwijsondersteunende medewerkers, maar ook van ouders/verzorgers en de leerlingen van onze scholen. Veel dank daarvoor!

Voor nu wensen we iedereen een fijne en zonnige vakantie toe!

Marja de Jonge
Folkert Bangma
Wiebe Wieling
College van Bestuur

Update 19-05-2020, 16.00 uur Pijl

Afspraken heropening scholen OVO Fryslân-Noord

Het College van Bestuur van OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) heeft in de afgelopen periode waarin de scholen gesloten waren, regelmatig overleg met de GMR (medezeggenschapsraad) gehad. Op 13 mei jl. is er gesproken over de plannen voor het heropenen van de scholen op 2 juni aanstaande. Leidend bij de plannen voor het heropenen van de scholen is het protocol dat is opgesteld door de VO-raad en de sociale partners (zie linkjes onderaan dit bericht).

In overleg met (G)MR zijn de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot de scholen van RSG Simon Vestdijk en OSG Piter Jelles:

 • De scholen zijn verplicht te heropenen onder bepaalde voorwaarden:
  Alle scholen van OVO Fryslân-Noord gaan vanaf 2 juni weer open. De belangrijkste voorwaarde om veilig de school open te stellen is het houden van de 1,5 meter afstand. De afstand kan in onze schoolgebouwen worden gehanteerd als er niet meer dan een derde tot een kwart van de leerlingen tegelijkertijd op school is.
 • Op welke manier een school veilig opengesteld kan worden en er onderwijs kan worden gegeven, wordt door de schooldirecties bekeken en uitgewerkt:
  De schooldirecties maken een plan voor het geven van onderwijs vanaf 2 juni a.s. Daarin wordt meegenomen wat er nodig is aan hulpmiddelen om dit onderwijs vorm te geven. Schooldirecties leggen hun beleid voor aan de medezeggenschaps-/deelraad van de school.
 • Belasting van medewerkers wordt meegenomen bij het bepalen van de manier waarop het onderwijs wordt vormgegeven:
  Naast het verzorgen van onderwijs in school, gaat het afstandsonderwijs ook na 2 juni door. Van de docenten en OOP’ers vraagt dit de nodige inzet. Als College van Bestuur hebben we zorg voor de belasting van onze medewerkers. De schooldirecties nemen de belasting van hun medewerkers mee als belangrijk onderdeel bij het bepalen van de juiste vorm van het verzorgen van onderwijs door de school.
 • Aandacht voor de pedagogische kant van het onderwijs:
  Na de start op 2 juni a.s. zijn er ruim drie lesweken tot de zomervakantie. Deze periode zal het onderwijs op de scholen vooral in het teken staan van de pedagogische kant van het onderwijs.

Leerlingen en ouders/verzorgers worden door de eigen school geïnformeerd over hoe het onderwijs er precies uit gaat zien vanaf 2 juni aanstaande.

Voor meer informatie over de adviezen en regels die zijn opgesteld door de VO-Raad en de sociale partners over de heropening van de scholen, zie:

Update 21-04-2020, 21.00 uur Pijl

Persconferentie: verwachting vanaf 2 juni scholen VO met aanpassingen open

Vanavond gaf minister-president Mark Rutte in zijn persconferentie aan dat de verwachting is dat de scholen voor voortgezet onderwijs -met een aantal aanpassingen- vanaf dinsdag 2 juni weer open kunnen gaan.

Voor de scholen van OVO Fryslân-Noord (RSG Simon Vestdijk en OSG Piter Jelles) betekent dit dat er na de meivakantie plannen worden gemaakt hoe de scholen vanaf dinsdag 2 juni de deuren voor leerlingen en medewerkers weer kunnen openen. In de komende periode worden ouders en leerlingen daarover geïnformeerd.
Tot 2 juni gaan onze scholen door met het verzorgen van onderwijs op afstand.

Update 09-04-2020, 16.30 uur Pijl

Slaag-zakregeling bekend: de belangrijkste info op een rij

Gisteren werd de slaag-zakregeling bekendgemaakt door minister Arie Slob. In deze update zetten we de belangrijkste punten uit de regeling in het kort op een rij:

Wanneer is een leerling geslaagd?
Dat hangt af van het schooltype en de cijfers voor de schoolexamens. Per schooltype is d.m.v. onderstaande links de uitgebreide slaag-zakregeling te bekijken:

Herkansen of verbeteren van een eindcijfer
Omdat er dit jaar geen centraal eindexamens en geen herkansingen zijn, komen er resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen). Deze toetsen worden door de scholen gemaakt en gaan over de lesstof van het schoolexamen van een vak. De toetsen tellen voor 50% mee voor het eindcijfer, tenzij het resultaat lager is dan het schoolexamen. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde schoolexamen. Op die manier kunnen leerlingen hun cijfers op de schoolexamens ophalen. De resultaatverbeteringstoetsen worden vanaf 4 juni afgenomen, dit kan op zijn laatst totdat de zomervakantie begint.

Leerlingen die (met of zonder resultaatverbeteringstoetsen) geslaagd zijn krijgen een volwaardig diploma waarmee zij kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs.

Hoeveel resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen) mag een leerling maken?

Vmbo-bb en kb
Deze leerlingen kunnen voor maximaal 3 vakken een resultaatverbeteringstoets doen:
1 beroepsgericht profielvak en 2 avo-vakken. Bij de afname van een resultaatverbeteringstoets voor een beroepsgericht vak kunnen praktische opdrachten ook onderdeel vormen van de toets.

Vmbo-gl, vmbo-tl, havo en vwo
Deze leerlingen kunnen voor maximaal 2 vakken een resultaatverbeteringstoets doen.

Wat gebeurt er met eindcijfers die eerder zijn gehaald?
Voor vakken die in een eerder leerjaar zijn afgesloten met een schoolexamen- en een centraal examencijfer (bijvoorbeeld bij vervroegd of gespreid examen) blijft het eerder bepaalde eindcijfer (dus ook op basis van het centraal examen) gewoon staan, tenzij een leerling een resultaatverbeteringstoets maakt voor dat vak.

Wanneer worden de uitslagen van de examens bekendgemaakt?
Op 4 juni maken alle scholen van OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk de cijfers definitief. Alle leerlingen kunnen dan (net als in de rest van Nederland) vieren dat ze geslaagd zijn. Op 4 juni horen alle leerlingen officieel of ze geslaagd zijn, RV-toetsen gaan maken of gezakt zijn.

Volgende update: dinsdag 21-04-2020
We verwachten de volgende update te publiceren op dinsdag 21 april aanstaande, tenzij er ontwikkelingen zijn -vanuit de overheid of vanuit onze organisatie- die het noodzakelijk maken om eerder informatie te delen.

Update 02-04-2020, 17.00 uur Pijl

Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen voor de scholen van OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) met betrekking tot de maatregelen rondom het Coronavirus. Voor het meest recente nieuws verwijzen we naar de update van 31-03-2020. Mochten er op schoolniveau specifieke ontwikkelingen zijn, dan worden ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen hier rechtstreeks door de betreffende school over geïnformeerd.

Volgende update: donderdag 09-04-2020
We verwachten de volgende update te publiceren op donderdag 9 april aanstaande, tenzij er ontwikkelingen zijn -vanuit de overheid of vanuit onze organisatie- die het noodzakelijk maken om eerder informatie te delen.

Update 31-03-2020, 21.00 uur Pijl

Scholen OVO Fryslân-Noord in ieder geval gesloten tot en met 5 mei a.s.
Tijdens de persconferentie van vanavond 19.00 uur heeft premier Mark Rutte bekendgemaakt dat de maatregelen rondom het coronavirus verlengd worden tot en met dinsdag 28 april aanstaande. Voor scholen geldt dat de maatregelen verlengd worden tot en met de geplande meivakantie. Voor RSG Simon Vestdijk en OSG Piter Jelles betekent dat: sluiting van de scholen tot en met 5 mei aanstaande.

Onderwijs op afstand
Onze scholen gaan de komende periode verder met het verzorgen van onderwijs op afstand. Hoe het onderwijs voor elke school, klas en leerling er specifiek uitziet de komende periode, wordt door de school aan leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) gecommuniceerd.

Samen geven we het onderwijs vorm
Als college van bestuur van OVO Fryslân-Noord zijn we trots op hoe het onderwijs tot nu toe is vormgegeven. We zijn trots op de inzet en flexibiliteit van onze medewerkers, maar ook zeker op de inzet en flexibiliteit van onze leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). In deze bijzondere omstandigheden blijven we met elkaar verder werken aan het onderwijs op afstand.

Volgende update: donderdag 02-04-2020
We verwachten de volgende update te publiceren op donderdag 2 april aanstaande, tenzij er ontwikkelingen zijn – vanuit de overheid of vanuit onze organisatie- die het noodzakelijk maken om eerder informatie te delen.

Update: 26-03-2020, 16.30 uur Pijl

Op dit moment verzorgen de scholen van OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk het onderwijs op afstand. We hopen aanstaande dinsdag 31 maart vanuit de overheid te horen of de scholen na 6 april weer open mogen (en eventueel onder welke voorwaarden) of dat de sluiting van de scholen wordt verlengd.

Volgende update: dinsdag 31-03-2020
We verwachten de volgende update te publiceren op dinsdag 31 maart aanstaande, tenzij er ontwikkelingen zijn – vanuit de overheid of vanuit onze organisatie- die het noodzakelijk maken om eerder informatie te delen.

Update: 24-03-2020, 18.00 uur Pijl

De scholen van OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk zijn druk bezig om de schoolexamens te organiseren voor de examenleerlingen. Dit wordt gedaan op basis van het PTA (programma van toetsing en afsluiting). Examenleerlingen worden door de eigen school geïnformeerd over wat er van ze verwacht wordt met betrekking tot de schoolexamens.
Voor (algemene) informatie over het niet doorgaan van de Centraal Schriftelijke Examens (CSE) verwijzen we naar de update van 13.00 uur van vandaag en naar de informatie van de Rijksoverheid (zie link op deze pagina).

Volgende update: donderdag 26-03-2020
We verwachten de volgende update te publiceren op donderdag 26 maart aanstaande, tenzij er ontwikkelingen zijn – vanuit de overheid of vanuit onze organisatie- die het noodzakelijk maken om eerder informatie te delen.

Update: 24-03-2020, 13.00 uur Pijl

Deze update is geschreven op basis van zojuist ontvangen informatie vanuit het ministerie van OC&W. Op dit moment zijn wij -College van Bestuur en schooldirecties- in overleg wat dit concreet betekent voor de scholen van OVO-Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk). In een volgende update hopen we daar meer informatie over te geven.

Centrale eindexamens gaan niet door

Minister Arie Slob heeft vanochtend 11.30 uur bekendgemaakt dat de Centraal Schriftelijke Eindexamens (CSE) dit jaar niet doorgaan. Dit geldt ook voor de praktische examens (cspe’s) in het vmbo en de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb. Voor alle opleidingen in het voortgezet onderwijs geldt dat de schoolexamens gaan bepalen of een leerling is geslaagd of niet. Als de schoolexamens voldoende worden afgerond (volgens de nog te bepalen richtlijnen), ontvangt de leerling een volwaardig diploma dat toegang geeft tot het vervolgonderwijs.

Afname schoolexamens
De schoolexamens worden zoveel mogelijk op afstand afgenomen. Als het nodig is dat leerlingen op school komen voor de schoolexamens, zorgen de scholen ervoor dat richtlijnen van het RIVM strikt worden gevolgd. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) worden hier door de eigen school over geïnformeerd. Het voornemen is om de schoolexamens vóór 6 juni a.s. af te ronden. Na 6 juni a.s. is er de mogelijkheid voor beroep en voor herkansingen. Hoe dit er exact uit gaat zien, wordt nog nader toegelicht in een eenduidige slaag- en zakregeling voor alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland.

Aanmelding vervolgonderwijs
Voor het hbo en wo is de aanmelddatum verplaatst van 1 mei naar 1 juni om leerlingen en studenten meer ruimte te geven voor het kiezen van een studie. Voor het mbo is de aanmeldingsdeadline verplaatst van 1 april naar 1 mei. Er wordt voor het vmbo gezorgd voor goede overgangsprogramma’s naar het mbo.

De volgende update wordt geplaatst op 24-03-2020 om 18.00 uur.

Update: 24-03-2020, 9.30 uur Pijl

Nieuwe maatregelen kabinet en schoolexamens

Gisteravond kondigde het kabinet nieuwe maatregelen aan in verband met het Coronavirus. Het verbod op samenkomsten is één van de nieuwe maatregelen.

Deze maatregel leverde voor ons -en alle andere scholengemeenschappen in het land- de nodige onduidelijkheid op. Mede op advies van de VO-raad (vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs) stoppen we daarom per direct met het afnemen van de schoolexamens op school, totdat er meer duidelijkheid komt vanuit het ministerie.

We verwachten dat minister Slob vandaag een besluit neemt over de afname van schoolexamens en wellicht ook over de voortgang van het centraal schriftelijk examen.

Voor de scholen van OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk betekent het concreet dat de examenleerlingen tot nader bericht niet naar school hoeven te komen voor het maken van de schoolexamens. Leerlingen die dit betreft worden hier door de eigen school over geïnformeerd.

Zodra er meer nieuws is vanuit het ministerie van onderwijs, zorgen we voor een nieuwe update.

Update: 23-03-2020, 16.30 uur Pijl

De eerste schoolexamens
Op verschillende manieren zijn vandaag bij een aantal scholen van OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) de eerste schoolexamens bij examenleerlingen afgenomen.

Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) worden via de eigen school geïnformeerd hoe de afname van schoolexamens wordt vormgegeven.

Volgende update: dinsdag 24-03-2020
We verwachten de volgende update morgen te publiceren, tenzij er ontwikkelingen zijn – vanuit de overheid of vanuit onze organisatie- die het noodzakelijk maken om eerder informatie te delen.

Update: 19-03-2020, 16.30 uur Pijl

Stand van zaken: onderwijs volop in beweging
Vandaag is er geen nieuwe informatie ten opzichte van gisteren met betrekking tot de scholen van OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk).

Dit betekent niet dat er niets gebeurt: door de medewerkers van de scholen wordt juist extra hard gewerkt aan het verzorgen van het onderwijs en leerlingen zijn thuis al (een aantal dagen) aan de slag. Kortom: het onderwijs is bij OVO Fryslân-Noord volop in beweging. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) worden over digitaal onderwijs, (t)huiswerk, lessen en afname van de schoolexamens via de eigen school geïnformeerd.

Volgende update: maandag 23-03-2020
We verwachten de volgende update te publiceren op maandag 23 maart aanstaande, tenzij er ontwikkelingen zijn – vanuit de overheid of vanuit onze organisatie- die het noodzakelijk maken om eerder informatie te delen.

Update: 18-03-2020, 16.30 uur Pijl

Afname schoolexamens
Gisteren ontvingen we het bericht van het Ministerie van Onderwijs dat de scholen voor voortgezet onderwijs de schoolexamens mogen gaan afnemen. Hoe dit wordt gedaan verschilt binnen OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) per school.

Iedere school kiest daarbij een aanpak die past bij het eigen schoolconcept, het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), de planning van de school en de mogelijkheden om te schuiven in die planning. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) worden door de eigen school geïnformeerd over de maatregelen die de school neemt ten aanzien van de schoolexamens.

Belasting van de digitale snelweg
De afgelopen jaren hebben de scholen van OVO Fryslân-Noord geïnvesteerd in de digitale leeromgeving en in de randvoorwaarden om de digitale leeromgevingen 24/7 toegankelijk te maken en goed te laten functioneren. Op dit moment lopen programma’s in de digitale leeromgevingen af en toe vast of zijn minder snel dan gebruikelijk. Dit heeft alles te maken met het feit dat iedereen om ons heen, wereldwijd, in deze periode bovengemiddeld veel gebruik maakt van het internet en er daardoor overbelasting van de digitale snelweg is. Het heeft niet te maken met de eigen netwerken van de scholen en is helaas dan ook niet door ons te voorkomen.

Geen eindtoets voor groep 8
Vandaag heeft minister Arie Slob (Onderwijs) besloten dat de eindtoets voor kinderen van groep 8 niet doorgaat. Het organiseren van het onderwijs en de opvang van kinderen van ouder(s)/verzorger(s) met vitale beroepen vergt alle energie van het basisonderwijs. Het afschaffen van de eindtoets betekent dat het advies van de leerkracht van groep 8 leidend is voor het instroomniveau op de scholen van OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk.

 

Update: 17-03-2020, 16.30 uur Pijl

Onderwijs op afstand dag 2

Net als gisteren kunnen we melden dat voor alle scholen van OVO Fryslân-Noord geldt dat er hard wordt gewerkt om het onderwijs op afstand (nog beter) vorm te geven. Ook vandaag werd er aan de leerlingen van onze scholen onderwijs aangeboden. Dit gebeurt via verschillende digitale kanalen, waarbij de elektronische leeromgeving voor alle scholen een grote rol speelt. De eigen school informeert leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) wat er van hen verwacht wordt als het gaat om het volgen van onderwijs vanuit huis.

Schoolexamens
Inmiddels is er nieuwe berichtgeving van het Ministerie van Onderwijs dat de scholen open gaan voor het afnemen van schoolexamens. Over hetgeen dit voor de leerlingen betekent worden ouder(s)/verzorger(s) op woensdag 18 maart uiterlijk om 18.00 geïnformeerd door de eigen school.

Informatie voor voortgezet onderwijs van de Rijksoverheid
De Rijksoverheid heeft een speciale pagina geopend met ‘veelgestelde vragen over het coronavirus en het voortgezet onderwijs’. Hier kunnen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen antwoorden vinden op veel vragen die er leven:

Update: 16-03-2020, 16.30 uur Pijl

Onderwijs op afstand krijgt (verder) vorm.

Door alle scholen van OVO Fryslân-Noord wordt op dit moment hard gewerkt om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Op een aantal scholen werd er vandaag al aan verschillende (groepen) leerlingen online onderwijs verzorgd, waarbij de examenleerlingen de hoogste prioriteit hebben. De lessen worden op verschillende -digitale- manieren vormgegeven. Alle leerlingen worden door de eigen school geïnformeerd over hoe er onderwijs gegeven wordt de komende periode.

Examenleerlingen
We wachten op de landelijke richtlijnen met specifieke informatie over de voortgang van de examens. Zodra hier meer over bekend is, worden examenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) hierover geïnformeerd door de eigen school.

Opvang voor leerlingen met ouder(s)/verzorger(s) in vitale beroepen
Het aantal leerlingen dat op de scholen is gekomen vandaag voor opvang in verband met ouder(s)/verzorger(s) die werkzaam zijn in vitale beroepen was minimaal.
Morgen zijn onze scholen (met uitzondering van !mpulse Kollum, Campus Kollum) in ieder geval wederom open voor deze leerlingen op de reguliere tijden. Wij vragen ouder(s)/verzorger(s) die hier gebruik van moeten maken om contact op te nemen met de eigen school.

Update: 15-03-2020, 19.30 uur Pijl

Sluiting scholen tot en met 6 april a.s.: alleen opvang voor kinderen van ouder(s)/verzorger(s) in vitale beroepen.

Naar aanleiding van de persconferentie van minister Slob en minister Bruins van vandaag (15 maart 2020, 17.30 uur) sluit OVO Fryslân-Noord alle scholen tot en met maandag 6 april aanstaande. Dit betreft alle locaties van OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk.

Onderwijs op afstand
Wij stellen alles in het werk om het onderwijs op een passende manier, binnen de grenzen van het mogelijke, op gang te houden. Dit doen we door de komende dagen onderwijs op afstand, via digitale middelen, zo goed mogelijk in te zetten en verder vorm te geven. Hierbij geven wij de hoogste prioriteit aan het verzorgen van het onderwijs voor de eindexamenleerlingen.

Open voor leerlingen met ouder(s)/verzorger(s) in vitale beroepen
Wij geven gehoor aan de oproep van de minister om de school open te houden voor ouder(s)/verzorger(s) in vitale beroepen, die op geen andere manier opvang hebben. Wij houden ons hierbij aan het overzicht van vitale beroepen zoals dat door de overheid is opgesteld, zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Wij roepen deze ouder(s)/verzorger(s) het aan te geven bij de eigen school wanneer dit hen betreft én wanneer zij hun kind(eren) op willen laten vangen op de school. De scholen zijn in ieder geval morgen voor deze leerlingen open op de reguliere tijden.
Op de scholen hanteren wij de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot hygiëne en het houden van afstand tot elkaar.

Verdere informatie
Over verdere ontwikkelingen met betrekking tot het onderwijs -met name over hoe, wanneer en voor welke groepen onderwijs op afstand wordt aangeboden- wordt/worden u/uw kind(eren) door de eigen school zo snel mogelijk geïnformeerd.

Actuele informatie over dit onderwerp blijven wij communiceren via:
www.piterjelles.nl/coronavirus
https://www.vestdijk.nl/nieuws/coronavirus

Update: 15-03-2020, 13.00 uur Pijl

Voorlopige sluiting scholen van maandag 16 t/m woensdag 18 maart 2020

Hieronder delen we de inhoud van de brief die zojuist is uitgegaan naar onze ouder(s)/verzorger(s):

———————————————————————————–

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

De scholen van OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) hebben u de afgelopen dagen geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het coronavirus. Ons uitgangspunt was om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan, mits dit op een verantwoorde, veilige manier te organiseren was.
De ontwikkelingen gaan nu snel: er is een oproep van de Federatie van Medisch Specialisten om scholen te sluiten en de onrust onder u als ouders, onze leerlingen en medewerkers neemt toe.
Als College van Bestuur vinden wij het van groot belang om:

 • maatregelen in te zetten om de verdere uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan;
 • veiligheid van onze leerlingen en hun familiekring, onze medewerkers en andere nauw betrokkenen voorop te stellen;
 • onrust weg te nemen en helderheid te verschaffen;

Dit heeft er toe geleid dat we vanochtend, 15 maart 2020, hebben besloten om al onze scholen te sluiten voor onderwijsactiviteiten van maandag 16 t/m woensdag 18 maart a.s.

Het sluiten van de scholen voor onderwijsactiviteiten geeft ons de mogelijkheid om de landelijke ontwikkelingen af te wachten. Bovendien geeft het ons enige tijd en ruimte om te kijken hoe wij ons onderwijs in een andere vorm door kunnen laten gaan als blijkt dat onze scholen ook na 18 maart dicht moeten blijven. Daarbij ligt onze hoogste prioriteit bij de examenleerlingen.

Over verdere ontwikkelingen wordt u door de eigen school geïnformeerd. Ook kunt u actuele informatie vinden op:
www.piterjelles.nl/coronavirus
https://www.vestdijk.nl/nieuws/coronavirus


Met vriendelijke groet,

Wiebe Wieling
Folkert Bangma
Marja de Jonge
College van Bestuur OVO Fryslân-Noord

———————————————————————————–

Update: 14-03-2020, 16.45 uur Pijl

De scholen van OVO-Fryslân Noord zijn maandag 16-03-2020 open, we verwijzen naar onze richtlijnen hieronder van 13-03-2020, 16.30 uur.

Daarbij willen we opmerken dat er dagelijks veranderende omstandigheden kunnen zijn die vragen om eventuele aanpassingen van het beleid. Het College van Bestuur bekijkt in overleg met de directeuren dagelijks de stand van zaken en handelt daarnaar.
Mochten er aanpassingen nodig zijn, dan ligt onze prioriteit bij het door laten gaan van het onderwijs voor onze examenleerlingen.

Update: 13-03-2020, 16.30 uur Pijl

Voor alle leerlingen en medewerkers van onze scholen geldt:
Blijf thuis bij klachten als: neusverkoudheid OF hoesten OF keelpijn (eventueel met koorts).  

Ook in Friesland zijn er inmiddels besmettingen met het Coronavirus geconstateerd. Wij kunnen ons voorstellen dat dit de nodige vragen met zich meebrengt. Op deze pagina vinden jullie informatie over hoe wij als scholen met het Coronavirus omgaan. Wij hanteren in de basis de richtlijnen van het RIVM en GGD Fryslân.

Wij volgen de berichtgeving vanuit de overheid op de voet. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn die jou of de school raken, dan informeren wij je hierover.

Heb je Corona-verschijnselen?
Bekijk de richtlijnen van het RIVM en GGD en neem zo nodig contact op met de GGD of huisarts. Volg de gegeven adviezen op en informeer de school hierover.
Bij twijfel blijf je (in overleg met school) thuis.

Heb je geen klachten, maar wel contact gehad met een besmet persoon?
Neem dan contact op met de GGD.
Volg de gegeven adviezen op en informeer de school hierover. Bij twijfel blijf je (in overleg met school) thuis.

Ziekmelding bij school
De ziekmeldingen bij je school gaan volgens de normale procedure.

(Onderwijs)activiteiten
Wij doen er alles aan om te zorgen dat het onderwijs door kan gaan. Hierbij hanteren we uiteraard de richtlijnen vanuit de overheid en adviezen van de GGD en RIVM. Daarnaast voeren we nog een aantal maatregelen door:

 • Voorlopig zijn er geen verplaatsingen van groepen leerlingen en medewerkers buiten (de regio van) de school. Dit betekent dat we voorlopig geen eendaagse of meerdaagse excursies, schoolreizen of uitwisselingen laten plaatsvinden. Ook grote schoolevenementen (zoals de Arts eXpression op 19 maart a.s.) worden voorlopig uitgesteld. We maken daarnaast zorgvuldige afwegingen of andere geplande activiteiten noodzakelijk zijn voor het door laten gaan van het onderwijs.
 • We zorgen ervoor dat onze Elektronische Leeromgeving zo goed mogelijk gevuld en up to date is, zodat er ook vanuit een andere omgeving dan die van de school onderwijs aangeboden kan worden voor het geval dat nodig is.

Grote groepen leerlingen bij elkaar
Premier Rutte heeft dringend geadviseerd om geen groepen groter dan 100 personen bij elkaar te laten komen. In de pauzes zijn er soms grote groepen bij elkaar in de kantine. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen, waarbij de maatregelen per school verschillen. Als er speciale maatregelen zijn, brengt de school je hiervan op de hoogte.

We adviseren onze leerlingen (en ouders) ook om zelf enige verantwoordelijkheid hierin te nemen. Probeer je -als dat mogelijk is- meer door de school te verspreiden, ga in de pauzes naar buiten. Zoek de grote menigte niet op.

Extra hygiënemaatregelen
De contactpunten in de school worden extra schoongemaakt. Daarnaast hangen we algemene posters van de Rijksoverheid in de school met daarop tips voor een goede hygiëne.

Waar kan ik terecht bij de school met mijn vragen?
Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met je school via de gebruikelijke telefoonnummers en e-mailadressen.

Handige websites
Alle algemene informatie over hoe te handelen bij verdenking van besmetting en andere vragen zijn te vinden op:

Contact