12 februari 2014

Opzetten van een reactieschema.

Uitleg over het maken van een reactieschema. Beginstoffen, reactiepijl en reactieproducten. Als voorbeeld wordt de ontleding van waterstofperoxide gebruikt.

Contact