6 november 2017

Roosterwijziging maandag 6 november 2017: 6e uur 1A Y. Kuperus 0.15 7e uur 1A J.

Roosterwijziging maandag 6 november 2017:

6e uur 1A Y. Kuperus 0.15

7e uur 1A J. Kolenbrander 0.07

7e uur 2C N. Visser Gaastra 1.03

8e uur 1C T. Peterson 0.07

9e uur 3C les vervalt

9e uur 1B LWT T. Peterson 0.05

10 e uur 2C A. van Barneveld 1.11

8e en 9e uur 2AC sportstroom vervalt

Contact