Gepersonaliseerd leren

Binnen Dalton Dokkum hebben we veel aandacht voor verschillen tussen leerlingen. Daarom zijn we vooruitstrevend in het werken aan gepersonaliseerd leren en met digitalisering.

Leerlingen kunnen op basis van hun eigen tempo, niveau en interesse aan vakken werken. Dit zorgt voor onderwijs dat beter bij hen past.


Daltonuren

Onderdeel van het lesprogramma vanaf klas 1 zijn de daltonuren. In de daltonuren wordt de kern van ons onderwijs zichtbaar: leren omgaan met vrijheid en leren omgaan met het maken van keuzes, zelfstandigheid en samenwerking.


Keuzes

Daltonuren uren staan niet op zichzelf, maar vormen één geheel met de lessen en de dalton werkwijze. Tijdens de daltonuren kiezen de leerlingen bij welk vak of welke docent ze willen werken, waarover of van wie ze (extra) uitleg willen krijgen. Docenten kunnen ook vooraf aangeven welk onderwerp zij willen gaan behandelen tijdens een daltonuur. Daarnaast kan het voorkomen dat de persoonlijk mentor of vakdocent bepaalt welk vak een leerling moet volgen tijdens een daltonuur.


Werkzaamheden

Tijdens de daltonuren werken leerlingen aan de opdrachten voor de vakken. Ze beslissen vaak zelf of ze alleen werken of samenwerken en of ze maak- of leerwerk willen doen. Leerlingen kunnen tijdens het daltonuur voor hulp en uitleg een beroep doen op medeleerlingen, maar ook op de aanwezige docent. De docent geeft namelijk op dat moment niet klassikaal les, maar heeft zijn/haar handen vrij om leerlingen persoonlijk te begeleiden.     

  

Dalton plus

Dalton plus is een dagelijks terugkerend uur op het einde van de dag. Tijdens dit uur kunnen of moeten leerlingen werken aan de volgende zaken:

Docenten hebben de mogelijkheid binnen deze tijd vakinhoudelijk specifieke onderwerpen te behandelen ter verdieping van de lesstof (los van het eigen rooster/ vakdocent). Hierbij maken we gebruik van de expertise van het gehele team.

Daarnaast komen leerlingen die ongewenst gedrag laten zien bij dalton plus. Deelname aan dalton plus kan zowel verplicht als vrijwillig plaatsvinden. Indien een leerling ziek is op de dag van dalton plus en hier verplicht aanwezig diende te zijn, verplaatst het dalton plus moment naar het eerstvolgende moment dat de leerling weer op school komt. Bij teveel openstaande treden of thema’s moeten leerlingen elke dag van de week dalton plus volgen totdat ze weer bij zijn.   

Goed werken en goed presteren wordt beloond!

Gouden kaart

Goed werken en goed presteren wordt beloond! Leerlingen kunnen hiervoor een ‘Gouden kaart’ ontvangen.

Een ‘Gouden kaart’ geeft de leerling onderstaande privileges:

Wanneer kom een leerling in aanmerking voor een Gouden Kaart?

Wanneer bovenstaande voorwaarden in orde zijn, wordt dit door de leerling aangegeven bij de persoonlijke mentor. Deze vraagt bij het docententeam akkoord voor een Gouden Kaart. Bij toestemming mag de Gouden kaart gehouden worden zolang de leerling aan de voorwaarden voldoet. Na eventuele inname van een Gouden Kaart kan de leerling opnieuw in aanmerking voor een Gouden Kaart komen als de leerling weer aan de genoemde voorwaarden voldoet.

Contact