Mentorgroep

‘Mentorgroep: de leerling als eigenaar van het leerproces’

Elke dag begint de schooldag voor leerlingen met de zogenaamde mentorgroep. Tijdens het eerste lesuur maken leerlingen, onder begeleiding van een docent, een persoonlijke dagplanning. Deze dagplanning komt voort uit een weekplanning die op maandagochtend wordt gemaakt.

In het logboek schrijven leerlingen hun weekdoelen op, van waaruit ze vervolgens elke schooldag persoonlijke dagdoelen opmaken. Op deze manier wordt de leerling eigenaar van het eigen leerproces. Een docent controleert tijdens de mentorgroep welke doelen de leerling stelt en of deze haalbaar zijn en indien nodig aangepast moeten worden. Aan het einde van de dag volgt een (kort) mentormoment waarin een docent reflecteert met de leerlingen op de afgelopen dag, waarbij aandachtspunten voor de gemaakte planning worden aangegeven.

De dag- en weekplanning wordt besproken tijdens gesprekken met de persoonlijk mentor. De leerling reflecteert in deze gesprekken op zijn/haar planning. Waar nodig worden verdere afspraken gemaakt (bv. voor daltonzone of dalton+) en aandachtspunten voor de planning benoemd.

Contact