Mentorgroep

de leerling als eigenaar van het leerproces

Elke dag begint de schooldag voor leerlingen met de zogenaamde mentorgroep. Tijdens het eerste lesuur maken leerlingen, onder begeleiding van een docent, een persoonlijke dagplanning. Leerlingen noteren in deze dagplanning welke persoonlijke doelen ze deze dag willen behalen. De dagplanning komt voort uit een weekplanning welke op maandagochtend wordt gemaakt. Op deze manier wordt de leerling eigenaar van het eigen leerproces.

Een docent controleert tijdens de mentorgroep welke doelen de leerling stelt en of deze haalbaar zijn of aanpassingen gewenst zijn. Aan het einde van de dag volgt een (kort) mentormoment waarin een docent reflecteert met de leerlingen op de afgelopen dag, waarbij aandachtspunten voor de gemaakte planning worden aangegeven.

De dag- en weekplanning wordt besproken tijdens gesprekken met de persoonlijke mentor. De leerling reflecteert in deze gesprekken op zijn of haar planning. Waar nodig worden verdere afspraken gemaakt (bijvoorbeeld voor het volgen van daltonplus lessen) en aandachtspunten voor de planning benoemd.

Contact