Samenwerking !mpulse Kollum en Dalton Dokkum

Piter Jelles is continu op zoek naar wegen en middelen om leerlingen het beste onderwijs aan te bieden. Met het onderwijsaanbod willen de scholen van Piter Jelles leerlingen prikkelen om maximaal rendement te halen uit hun talenten. Om die ambitie waar te maken, komt samenwerking tussen de verschillende scholen van Piter Jelles steeds vaker voor. Door samen te werken ontstaan meer mogelijkheden voor onze leerlingen. Dat is één van de mooie dingen die het deel uitmaken van een grote, gevarieerde scholengemeenschap ons oplevert.

Dalton Dokkum en !mpulse Kollum zijn beide kleinschalig in omvang, hebben weinig leerlingen in de bovenbouw en liggen op betrekkelijk geringe afstand van elkaar.

Alhoewel onze scholen volgens een ander concept werken, zijn er flink wat overeenkomsten op het gebied van het pedagogische klimaat en de ingezette ontwikkelingen met betrekking tot het bieden van maatwerk en gepersonaliseerd onderwijs.

Samenwerken leidt tot de mogelijkheid om meer dan voorheen van elkaar te leren en ook samen te leren.

Leerlingen van Dalton Dokkum volgen de lessen natuurkunde, scheikunde en biologie op !mpulse Kollum. Leerlingen van !mpulse Kollum volgen de lessen bsm, drama en muziek op Dalton Dokkum.

Dit voorkomt kleine klassen op beide scholen en levert ons dus grotere groepen in de bovenbouw op. Hierdoor wordt ons onderwijs minder kwetsbaar en meer toekomstbestendig; we kunnen met een groter aantal bovenbouwleerlingen (bijvoorbeeld) beter de verschillende profielen in de bovenbouw blijven aanbieden. De samenwerking levert ons een structurele uitwisseling van kennis, expertise en ervaringen.

Contact