Schooltijden/roosters

Roosters/schooltijden

Er wordt op Dalton Dokkum via het volgende rooster gewerkt. Onder het schema staat een toelichting op de diverse onderdelen van het rooster. Als voorbeeld is een rooster van een 1e klas gebruikt. (Het rooster van hogere klassen kan afwijken op het gebied van vakken en eventueel tussenuren)

Dag/tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
08:20 – 08:50 Mentorgroep Mentorgroep Mentorgroep Mentorgroep Mentorgroep
08:50 – 09:30 Daltonzone Daltonzone Daltonzone Daltonzone Daltonzone
09:30 – 10:10 KC NG Daltonzone NG NT
10:10 – 10:30 Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze
10:30 – 11:10 KC Nederlands Engels NG NT
11:10 – 11:50 Wiskunde Sport Engels KC Nederlands
11:50 – 12:30 Wiskunde Sport Wiskunde KC Nederlands
12:30 – 13:00 Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze
13:00 – 13:40 Duits Engels Duits MM BAR
13:40 – 14:20 MM Mentorgroep Sportstroom** Mentorgroep Mentorgroep
14:20 – 15:00 Mentorgroep Interesseuur* Sportstroom** Dalton+ Dalton+
15:00 – 15:40 Dalton+ Interesse-uur*
  • Elke dag starten en eindigen de leerlingen in een mentorgroep. In dit eerste half uur maakt elke leerling een planning voor zijn/haar lesdag. Aan welke vakken ga ik werken? Welke opdrachten ga ik maken? Welke vragen wil ik stellen? Tevens wordt in de mentorgroep aandacht besteed aan actualiteiten. Aan het einde van de dag komen de leerlingen weer terug in de mentorgroep en bespreken ze samen met de docent de behaalde resultaten van die dag; wat ging er goed? Wat kan er eventueel beter?
  • Tijdens de daltonzone kan een leerling zelf kiezen aan welk vak hij wil werken, in welk lokaal en bij welke docent. Leerlingen uit alle jaargangen en niveaus zitten tijdens deze lessen bij elkaar in de diverse lokalen en leerruimtes. Leerlingen kunnen o.a. kiezen voor extra hulp bij een moeilijk vak, extra tijd besteden aan een leuk vak of in stilte leren voor een toets.
  • Elke dag volgt een leerling een aantal vakken zoals wiskunde, Nederlands, Engels en Sport.
  • Aan het einde van een lesdag zijn er meerdere docenten die dalton+uren geven. Deze uren zijn bedoeld voor leerlingen die nog extra willen werken aan een opdracht, uitleg van een docent wensen of van een vakdocent de opdracht hebben gekregen nog een opdracht af te maken in verband met de voortgang.
  • In de periode tussen de herfst- en kerstvakantie en tussen voorjaar- en meivakantie volgen klas 1, 2 en 3 zogenaamde interesse-uren. Docenten bieden in deze uren bepaalde thema’s aan, waarbij de leerlingen zelf een keuze mogen maken welke lessen zij willen volgen. Een periode van interesse-uren wordt afgesloten met een presentatie voor medeleerlingen, ouders en andere belangstellenden. (cijfers?) De tijden van de interesse-uren zijn van 13:55 – 15:55
  • Op woensdagmiddagen volgen leerlingen die gekozen hebben voor de Sportstroom een aantal verdiepingslessen binnen het vak SB (Sport en Beweging). De Sportstroomlessen duren van 13:40 – 15:00.

 

Contact