Vakantieregeling schooljaar 2019 – 2020

Herfstvakantie maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019

Kerstvakantie maandag 23 december 2019 t/m maandag 6 januari 2020

Voorjaarsvakantie vrijdag 14 februari 2020 t/m maandag 24 februari 2020

Goede Vrijdag vrijdag 10 april 2020

Tweede Paasdag maandag 13 april 2020

Meivakantie maandag 27 april 2020 t/m dinsdag 5 mei 2020 (inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag)

Hemelvaart donderdag 21 mei 2020

Tweede Pinksterdag maandag 1 juni 2020

Zomervakantie maandag 29 juni 2020 t/m vrijdag 14 augustus 2020

Onderwijsvrije dagen*
Maandag 6 januari 2020 (na de kerstvakantie)
Maandag 29 juni 2020 ** t/m 3 juli 2020 (vóór de zomervakantie)

* In individuele gevallen kan aan de leerling gevraagd worden op deze dagen aanwezig te zijn op school. Bijvoorbeeld voor het inhalen van toetsen.

** Maandag 29 juni 2020 betreft de reservedag. Deze extra vrije dag vervalt op 29 juni als inzet tijdens schooljaar 2019/2020 nodig is in verband met een Elfstedentocht, ijsvrij of overige calamiteiten/bijzondere dagen.

Contact