Strategisch perspectief

Het onderwijs en de wereld om ons heen veranderen snel en voortdurend. Met dit Strategisch Perspectief 2017 – 2021 hebben we een kompas dat ons helpt om te gaan met die ontwikkelingen de komende jaren. Zo blijven we algemeen toegankelijk onderwijs bieden, waar iedereen zich welkom kan voelen ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Met veel energie pakken we met z’n allen de kansen en uitdagingen op die voor Piter Jelles in het verschiet liggen

Het strategisch perspectief schetst de kernthema’s die voor OSG Piter Jelles van belang zijn en blijven in de jaren die voor ons liggen: verbinden, verbeteren en vernieuwen.

Contact