Officieel certificaat ‘Bewegen & Sport’ toegekend aan De Brêge

Op De Brêge is bewegen een middel voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen en positiviteit

De Brêge, school voor Praktijkonderwijs van OSG Piter Jelles in Leeuwarden, heeft het themacertificaat ‘Bewegen & Sport’ behaald. Dit themacertificaat is onderdeel van het landelijke project ‘De Gezonde School’. Dit is een initiatief vanuit de overheid, waarbij verschillende landelijke partijen zijn betrokken, waaronder de GGD. In 2020 werd De Brêge officieel één van de gecertificeerde Gezonde Scholen van Nederland. In het afgelopen jaar is -naast gezonde gewoontes en gezonde voeding- extra aandacht gegeven aan bewegen en sport op De Brêge. De GGD heeft vanwege deze inzet en de mooie initiatieven van de school, besloten het themacertificaat ‘Bewegen & Sport’ toe te kennen.

De Brêge is al langere tijd bezig met het verbeteren van de sportieve leeromgeving. De sportsectie van de school voor Praktijkonderwijs (ook Schakelklas en 8+ Doeners) heeft hiervoor een uitdagend programma opgesteld voor de leerlingen. Er zijn structurele activiteiten, zoals extra sport in het rooster, sportdagen en – toernooien. Maar de school doet meer: zo wordt er tijdens lessen gewandeld volgens het idee van de Daily Mile en kunnen leerlingen die geen zwemdiploma hebben, meedoen aan diplomazwemmen. Ook de beweegmogelijkheden in school en op het plein zijn verbeterd.

De waarde van sport als middel voor ontwikkeling en leerprestaties
Docent Lichamelijke Opvoeding Almer Hietkamp: “Wat we vooral belangrijk vinden, is het positieve gevoel en het zelfvertrouwen dat de leerlingen krijgen door in beweging te komen op welke manier dan ook. Wij zorgen dat het bewegen op maat is en mogelijk is voor iedere leerling. Naast dat het goed is voor de gezondheid, is wetenschappelijk bewezen dat het de leerprestaties verbetert en we zien dat ook bij onze leerlingen. Maar daarnaast is het ook gewoon heel erg leuk voor leerlingen en docenten samen in beweging te komen.” Henny Soldaat, Klaas Schotanus en Almer Hietkamp, docenten van De Brêge dienden de aanvragen voor het certificaat in en zijn erg trots op het behalen ervan. “We zetten veel in op bewegen en sporten en zien echt dat het zijn vruchten afwerpt. De sport- en beweegactiviteiten zijn van grote waarde voor ons onderwijs en onze leerlingen. Sport wordt bij De Brêge gezien als middel om uiteenlopende doelen te bereiken. Niet alleen door de sectie Lichamelijke Opvoeding, maar ook door de andere docenten”, aldus Almer Hietkamp.

De Brêge
De Brêge is een school voor Praktijkonderwijs (PrO). Er wordt lesgegeven in kleine groepen en met een vaste coach aan leerlingen van 12-18 jaar. Na hun opleiding op De Brêge stromen leerlingen door naar werk en soms naar een mbo niveau 1 opleiding. Via een schakelklas kunnen leerlingen die iets meer aankunnen een maatwerkprogramma volgen om door te stromen naar het vmbo of mbo.

Regels nieuwe Pro-diploma

Dit jaar wordt voor het eerst het officiële nieuwe Pro-diploma uitgereikt. Hierover zijn afspraken gemaakt door de praktijkscholen in Fryslân. De invoering van een Pro-schooldiploma zien we als erkenning voor het praktijkonderwijs en de kwaliteiten en talenten van onze leerlingen.
Door de gezamenlijke afspraken krijgt het PrO-diploma, ongeacht de uitstroombestemming, provinciaal waarde en betekenis voor bedrijven, instellingen en vervolgonderwijs.
Zo doet het recht aan de inzet, prestaties, talenten en ontwikkeling van een leerling gedurende zijn of haar tijd op het praktijkonderwijs.

De algemene Friese afspraken zijn te vinden in bijgaand Reglement (zie rechts onder Documenten). Wat deze afspraken betekenen voor de leerling, wordt per school uitgewerkt. 

Wanneer krijgen leerlingen het Pro-diploma? 
Voor onze leerlingen betekent dit dat zij een Pro-diploma krijgen wanneer zij het praktijkonderwijs hebben afgemaakt en daarnaast voldoende aanwezig geweest zijn, voldoende stage-uren gemaakt hebben en een portfolio gevuld hebben met onder meer branchegerichte certificaten die behaald zijn.
Leerlingen die geen diploma krijgen maar het praktijkonderwijs wel afgemaakt hebben, ontvangen een verklaring.

De uitreiking van de diploma’s, verklaringen en certificaten gebeurt dit jaar anders dan gepland vanwege de coronamaatregelen: de coach maakt hiervoor een afspraak met de leerling. Andere jaren waren we gewend om dit tijdens een bijeenkomst op school te doen samen met de schoolverlaters, ouders en collega’s.

 

Hartelijke groet van het hele team

Voorlopig zien we elkaar niet, want de school is tot en met de meivakantie dicht (ivm corona). Wanneer we weer les mogen geven op school, hangt van de overheid af.
Dus hebben we contact op afstand. Iedereen is hard aan het werk en zoekt naar creatieve oplossingen om leerlingen toch schoolwerk aan te bieden dat thuis te doen is.  En vooral om leerlingen te helpen deze tijd zo goed en fijn mogelijk door te komen, dat is het allerbelangrijkst!

We missen het contact met onze leerlingen enorm. Daarom willen we voor de paasdagen even ons gezicht laten zien via deze teamfoto (van september 2019).
We zwaaien even langs deze weg en wensen alle leerlingen en hun familie goede en gezellige paasdagen!
#blijfgezond  #houdafstand

Kom gerust kijken bij De Brêge

Voor ouders/verzorgers van groep8-leerlingen die mogelijk naar het praktijkonderwijs gaan, hebben we de eerste voorlichting op maandag 18 november. U bent van harte welkom aan de Egelantierstraat 88. De voorlichting begint om 19 uur.

Andere data van de doemiddag en de open dag vindt u hieronder.
Tot die tijd kunt u rustig op onze website rondkijken. Check ook het nieuwe online magazine van Piter Jelles op www.volgpj.nl.
Graag tot ziens bij De Brêge!

Xtra-groep gaat door

Sinds begin 2018 heeft De Brêge een Xtra-groep. Deze is opgezet omdat sommige leerlingen meer rust, structuur en een prikkelarme omgeving nodig hebben om tot leren te komen. 
In de Xtra-groep krijgen leerlingen ondersteuning van twee vaste docenten bij vooral de AVO-vakken, zoals Nederlands en rekenen. Ze zijn hier 1 of meer blokuren op 1 of meer dagen.

Dit bleek goed te werken voor deze leerlingen. Hun leerprestaties gingen vooruit en ze voelden zich er vaak ook beter bij.
Daarom gaat de Xtra-groep in 2019 door en is de opzet uitgebreid. Lees meer over de Xtra-groep…

#Doeslief voor een ander

In deze Week van Respect hebben leerlingen ervaren hoe fijn het kan zijn om zomaar iets voor een ander te doen. Voor iemand die ziek of alleen is of die wel iets vrolijks kan gebruiken. En dat gaat na de vakantie door. Op grote posters laten de klassen hun acties zien. #Doeslief

Mooie dingen in themaweek

Wat zijn er in de Week van Respect een mooie dingen gemaakt en gedeeld! We hebben bezoek gehad van de NS, de GGD en een veteraan. Er zijn leerzame spellen gedaan en kunstwerken gemaakt van ingezamelde doppen (respect voor het milieu). Met Jesse uit 1b als grootste doppen-inzamelaar!

Week van Respect van start

Met een verrassende muzikale opening is de eerste themaweek van dit schooljaar begonnen. In de Week van Respect gaan veel lessen en activiteiten speciaal over respect voor elkaar, jezelf en je omgeving. Oftewel onze nieuwe Gouden Regels.

Dubbel kampioen in Dokkum

Sportief spelen is de belangrijkste opdracht die onze leerlingen meekrijgen als ze aan een toernooi mee mogen doen. Als ze ook nog winnen, is dat natuurlijk dubbel leuk. Nou, dat deden ze afgelopen woensdag…! Zowel ons heren- als damesvoetbalteam kwam met de kampioensbeker terug. Geweldig gedaan, van harte allemaal!

Keukenploeg in actie voor drukke instuif

Dinsdagavond hadden we een prachtige opkomst bij de nieuwjaarsinstuif. Leerlingen hebben samen met NHL-studenten hapjes, soepen en broodjes gemaakt voor alle ouders. Het resultaat was top!
De leerlingen van de keuken- en bedieningsploeg volgen de interne opleiding Bedieningsassistent (BAS) of Keukassistent (KAS). Dit is een erkende opleiding op mbo 1 niveau. Een mooie praktijkoefening dus!

Contact