14 november 2019

Xtra-groep gaat door

Sinds begin 2018 heeft De Brêge een Xtra-groep. Deze is opgezet omdat sommige leerlingen meer rust, structuur en een prikkelarme omgeving nodig hebben om tot leren te komen. 
In de Xtra-groep krijgen leerlingen ondersteuning van twee vaste docenten bij vooral de AVO-vakken, zoals Nederlands en rekenen. Ze zijn hier 1 of meer blokuren op 1 of meer dagen.

Dit bleek goed te werken voor deze leerlingen. Hun leerprestaties gingen vooruit en ze voelden zich er vaak ook beter bij.
Daarom gaat de Xtra-groep in 2019 door en is de opzet uitgebreid. Lees meer over de Xtra-groep…

Contact