Toelating

Het praktijkonderwijs beschikt over een Commissie van Onderzoek en Toelating, CVO. De CVO bekijkt of een leerling wordt toegelaten.

Alle scholen voor praktijkonderwijs zijn gebonden aan regels die de wet voorschrijft. Zoals: elke aanmelding moet voorgelegd worden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg Passend Onderwijs (PCL PaO) van het Samenwerkingsverband.
Deze onafhankelijke commissie beoordeelt of een leerling in het praktijkonderwijs past. Hierbij kijkt men vooral naar intelligentie en leerachterstanden.
Ouders moeten toestemming geven voor het opsturen van de benodigde gegevens. De CVO beslist uiteindelijk of een leerling wordt toegelaten.

Uitleg over de kenmerken van leerlingen van het praktijkonderwijs die van belang zijn voor de toelating, zijn te vinden op de pagina ‘Doelgroep’.

Contact