13 december 2015

Conferentie succes!

2 dec 2015 – Op deze mooie woensdag in december organiseerde De Dyk een grote conferentie over het onderwijs op de school. Een groep van bijna 130 zeer betrokken ouders, leerkrachten groep 8, leerlingen en personeel boog zich tussen 16.00 uur en 20.00 uur over het concept van De Dyk: het bioritmerooster, de persoonlijke keuzelessen, het beloningssysteem, het ment2 decoraat en de mogelijkheid examen te doen in mavo 3. De plussen en verbeterpunten van het concept zijn benoemd op bijna 80 grote flappen en door middel van een digitaal stemsysteem konden alle groepen afzonderlijk een cijfer geven voor de diverse onderdelen van het concept.

De cijferschaal was als volgt opgebouwd:

En de digitale peiling leverde de volgende scores op:

 

  Bioritme Mentoraat Keuzelessen Examen 3 Beloningssysteem Totaal
leerlingen 4,0 3,7 4,0 4,2 4,0 4,0
ouders 4,1 3,9 4,0 4,3 4,1 4,1
Leerkrachten groep 8 4,3 4,8 4,0 3,8 3,8 4,1
personeel 3,9 4,0 4,1 4,3 4,2 4,1

 

Heel kort samengevat: De Dyk is absoluut op de goede weg! Na de maaltijd hebben we 21 tafelgroepen gevormd, bemenst door leerlingen, ouders, leerkrachten groep 8 en personeel. Die 21 groepen hebben aanbevelingen gedaan om ons concept te verbeteren. Die aanbevelingen worden thans verwerkt in een concept schooljaarplan voor 2016-2017. Dat plan wordt met leerlingen en personeel in januari besproken; op 25 januari is er een raad en resonansbijeenkomst waarin we de plannen bespreken met de resonansouders en vervolgens ter instemming voorleggen aan de raad. Dan kunnen we op de Open Dag in februari onze school zo helder mogelijk over het voetlicht brengen!

Contact