22 januari 2016

Leerlingenraad bespreekt de plannen met de klassen

foto llnraad14 jan 2016 – De leerlingen van de leerlingenraad bespreken met alle klassen de plannen voor schooljaar 2016-2017. De reacties zijn zeer positief: een groot aantal leerlingen wil de geplande veranderingen graag zo snel mogelijk invoeren! De leerlingen zijn zeer tevreden over het feit dat het beloningssysteem naar de middag wordt gezet en over de uitbreiding van het aantal persoonlijke keuzelessen.

Contact