DDW – DykDoorbraakWeek

Vier weken per jaar helemaal anders!

Het jaar is verdeeld in 4 periodes van ongeveer 10 weken. Tegen het eind van elke periode is een DDW: een DykDoorbraakWeek. In deze weken zijn geen gewone lessen, maar projecten, excursies, stages, toetsen en voor klas 4 de schoolexamens. Samenwerken, presenteren en andere vaardigheden komen in deze weken aan bod. ’s Middags zijn de leerlingen over het algemeen vrij; het personeel heeft dan de ruimte voor trainingen en scholing.

Contact