Ziek- en betermelding

Denkt u er aan bij absentie een ingevuld absentiebriefje mee te geven?

Ziekte van een leerling

Als een leerling ziek is, wordt dit doorgegeven door een ouder aan de school. Dit kan ’s morgens tussen 08.00 uur en 08.30 uur via het telefoonnummer 058-8801600. De conciërge verwerkt de ziekmelding dan in SOMtoday. Als een leerling afwezig is zonder dat dit is gemeld, verschijnt in SOMtoday een absentiemelding. De conciërge of de mentor neemt dan contact op met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind.

Beter melden van een leerling

Als de leerling weer beter is en weer naar school gaat, levert de leerling een briefje in waarop de ouder aangeeft tot wanneer de ziekte geduurd heeft.  Is de leerling afwezig geweest (wegens ziekte of een andere reden)? Download het formulier Absentiebriefje.

dedyk-header

Contact