Campus Middelsee

Door de samenwerking tussen de gemeente Het Bildt, CVO Noord Fryslân, OSG Piter Jelles en de Stichting Leerwerkplein is er in Sint Annaparochie een nieuwe onderwijsvoorziening, gerealiseerd: Campus Middelsee. In Campus Middelsee wordt onderwijs aangeboden voor leerlingen in het vmbo en in de onderbouw havo en vwo. CSG Ulbe van Houten, CSG Comenius en De Foorakker (OSG Piter Jelles), zijn samen gehuisvest in het gebouw. Bovendien heeft het innovatieve “leerwerkplein” een plaats in de Campus. Dit is een gezamenlijk initiatief van de drie scholen en het bedrijfsleven, waarbij het leren en werken in de eigen regio wordt gestimuleerd.

De Campus Middelsee bestaat uit de volgende scholen:

Met ingang van het cursusjaar 2019-2020 starten de scholen binnen de campus met een gezamenlijke eerste klas met allemaal hetzelfde onderwijssysteem.

logos campus

website 4

 

Contact