10 januari 2019

Buitenlandreis klas 3

In de Jaarkalender van onze school, staat, dat er op donderdag 10 januari 2019,  dat is vanavond, een voorlichtingsavond van de buitenlandreis van klas 3 gepland staat.

Deze voorlichtingsavond heeft betrekking op de ‘skireis’, zoals die al een aantal jaren door PJ De Dyk wordt georganiseerd. Onze leerlingen werd de mogelijkheid geboden, daaraan deel te nemen. Onze leerlingen hebben echter gezamenlijk besloten, niet op skireis te gaan, maar te kiezen voor Berlijn. De informatie avond is daarmee voor onze leerlingen/ouders overbodig geworden. Deze avond gaat dan ook niet door.

Volgende week krijgen de leerlingen van klas 3 de aanmeldingsbrief voor de Berlijnreis uitgereikt. Indien nodig, zullen we op een later moment in dit schooljaar een informatiebijeenkomst organiseren.

De Berlijnreis vindt plaats in week 23, van dinsdag 4 t/m vrijdag 7 juni 2019.

Namens de organisatie van de Buitenlandreis,

Rinze de Vries

 

Contact