Leerlingenraad

Het is voor ons belangrijk dat leerlingen meedenken over de school

Op de Foorakker hebben we een leerlingenraad. Deze raad vult zich met uit iedere klas één leerling en als begeleiding een docent. Eén van de leerlingen in de raad heeft zitting in de locatieraad. De raad vergadert vijf keer per jaar voorafgaand aan de locatieraad, zodat de besproken punten ook hier weer kunnen worden besproken.

In het cursusjaar 2017-2018 hebben de volgende leerlingen zitting in de leerlingenraad:

Klas 1: Sascha Lutje

Klas 2: Ronald Stienstra

Klas 3: Wytse Wagenaar (ook in locatieraad)

Klas 4: Kirsten Hommel

Contact