Loopbaanbegeleiding – Decanaat

onderbouw

Klas 1 LoopbaanbegeleidingKlas 2 Loopbaanbegeleiding

bovenbouw:

Klas 3 LoopbaanbegeleidingKlas 4 Loopbaanbegeleiding

 

Met ingang van schooljaar 2017-2018 is dhr. R.P. de Vries (RVS) de loopbaanbegeleider/decaan bij ons op school.

Wat doet de loopbaanbegeleider/decaan ?

Het begeleiden van de leerling bij het maken van keuzes binnen de schoolloopbaan en de keuze van een vervolgopleiding is de belangrijkste taak van de loopbaanbegeleider/decaan. In de loop van het schooljaar zijn er diverse activiteiten op het gebied van oriëntatie op vervolgstudie, arbeid en beroep. Deze activiteiten vinden niet alleen plaats binnen de school, maar ook op de Campus Middelsee en andere school voor vervolgonderwijs. Denk daarbij aan deelname aan voorlichtingsbijeenkomsten van scholen (voortgezet- en beroepsonderwijs), oriënterende stages bij bedrijven en instellingen, deelname aan de beroepenmarkt op de Campus en het bezoeken van open dagen/informatiedagen van scholen. Binnen de Skills-lessen werken we onder andere aan de oriëntatie op arbeid en beroep. Per sector houden we ‘speeddates’ met bedrijven en instellingen in de regio. Deze activiteit wordt georganiseerd door LeerWerkPlein Campus Middelsee.

Decanaat/Loopbaanbeleiding in het kort……

 

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)

Naast de ‘gewone’ lessen in klas 1 en 2 werken de leerlingen tijdens hun skills-lessen aan hun oriëntatie op de wereld van arbeid en beroep. Wat wil ik….? Wat kan ik….? Wat zijn interessante beroepen voor mij ? Welke beroepen passen bij mij ? Naar welke beroepen is er grote vraag ?

In de Skills-lessen maakt de leerling nader kennis met de 4 sectoren: groen, zorg&welzijn, techniek en economie. Gedurende het schooljaar vinden er in klas 2 vier ‘speed-dates’ met bedrijven en instellingen in de regio plaats.

In klas 3 en 4 is er in de mentorles tijd voor loopbaanoriëntatie ingeruimd.

Keuzebegeleiding

De decaan ondersteunt de leerling bij het in kaart brengen van zijn interesses en mogelijkheden, o.a. door het aanbieden van een beroepsinteresse-test en studiekeuze lessen. Op internet vind je tientallen instanties, die interessetest aanbieden. Ben je benieuwd wat er aan interesses voor jou uitrolt, kijk dan alvast eens op:

 

Beroepskeuzetest

NTI Beroepskeuzetest

Studie- en beroepskeuzetest – Carierretijger

MBO Studiekeuzetest

Op het gebied van sector- en profielkeuzes zijn deze sites wellicht handig bij het maken van jouw keuze:

Profieltest HAVO/VWO

 

Aanmelding vervolgopleiding

De decaan ondersteunt en begeleidt de leerling bij de keuze van de vervolgopleiding en verzorgt de aanmelding bij de vervolgschool. In z’n algemeenheid kun je stellen, dat voor leerlingen in klas 2, 3 en 4 geldt, de aanmelding voor 1 april 2019 bij de vervolgschool binnen moet zijn.

 

Activiteitenkalender Decanaat/Loopbaanbegeleiding 2018 – 2019

Gedurende het schooljaar wordt iedere maand een nieuwe decaankalender gepubliceerd. In het begin van iedere maand wordt de kalender voor de volgende maand op de schoolwebsite geplaatst. Deze kalender staat ook in de nieuwsbrieven.

 

Klas 1 en 2

Speeddate techniek 16 oktober 2018 09.00 – 12.15 uur
Speeddate economie 21 januari 2019 09.00 – 12.15 uur
Speeddate zorg&welzijn 3 april 2019 09.00 – 12.15 uur
Speeddate groen 13 juni 2019 09.00 – 12.15 uur

 

Klas 3

Profielwerkstuk voorbereiding week 48 t/m 51 in de les
1e stageperiode voorbereiden week 48 t/m 51 in de les
1e stage-adres bekend 13 december in de les
Beroepenvoorlichting in  Leeuwarder Lyceum* zaterdag 12 januari 2019 09.00 – 12.00 uur
Voorlichting sectorkeuze 17 januari 19.30 – 21.00 uur
1e stagedag 29 januari 2019
2e stagedag 30 januari 2019
3e stagedag 21 maart 2019
4e stagedag 22 maart 2019

 

Klas 4

opgave stage-adres uiterlijk 19 oktober 2018
1e stagedag 8 november 2018
2e stagedag 9 november 2018
Open Dag Friese Poort 15 november 2018 16.00-20.00 uur
Open Dag

Friesland College

21 november 2018 16.00-20.00 uur
Stage en beroepenmarkt

Campus Middelsee

6 december 2018
Beroepenvoorlichting in Leeuwarder Lyceum* zaterdag 12 januari 2019 09.00 – 12.00 uur
Open Dag

Friesland College

ROC Friese Poort

25 en 26 januari 2019

 

 

Meer informatie over de voorbereiding van de stage vind je hier.

 

Decanaat/Loopbaanbegeleiding De Foorakker

Er is geen speciaal decaan-spreekuur. Leerlingen kunnen op maandag, woensdag, donderdag én vrijdag gerust langs komen voor het maken van een afspraak. Dat kan ook telefonisch of via de mail. Uiteraard kunnen ook ouders/verzorgers een afspraak maken.

Dhr. R.P. de Vries (RVS)

telefoon school:      058-8801650

telefoon thuis:         058-2562376

e-mail:                       rvries@pj.nl

 

 

Contact