Loopbaanoriëntatie en Begeleiding klas 3

Op deze pagina vind je alle zaken, die in het derde jaar op het gebied van Loopbaanoriëntatie aan de orde komen.

Twee stageperiodes in leerjaar 3

Op dinsdag 29 en woensdag 30 januari 2019 was de eerste stageperiode voor de leerlingen van klas 3. Ook voor de tweede periode vindt de voorbereiding grotendeels op school plaats. Uiterlijk in de week 11 geven de leerlingen hun stage-adres voor deze tweede periode door. In de week  voor de voorjaarsvakantie hebben zij de papieren versie van het  het boekje met de stage-opdrachten ontvangen. Onder het kopje documenten vind je het hiernaast het Word-document en de pdf van het stageboekje.

De 2 laatste stagedagen zijn op donderdag 21 en vrijdag 22 maart 2019.

Vervolgkeuze klas 3 

In  januari en februari bespreken we, welke keuzes er in de komende weken moeten gemaakt op het gebied van het studievervolg. De leerlingen in 3 VMBO-T hebben voo eind maart een keuze gemaakt voor het profiel en het daarbij horende vakkenpakket in 4VMBO-T.

Voor de leerlingen in 3HAVO en 3VWO geldt, dat zij voor klas 4HAVO en 4VWO een profiel met een passend vakkenpakket moeten kiezen.

Een aantal leerlingen heeft al een redelijk helder beeld van het vervolg, een aantal nog niet. In de middag workshop/basegroup-bijeenkomsten staat het studievervolg de komende weken centraal. Graag wil ik benadrukken, dat het te allen tijde mogelijk is, met elkaar in gesprek te gaan en/of extra informatie te verschaffen.

Rinze de Vries

Loopbaanbegeleider/decaan De Foorakker

Contact