Loopbaanoriëntatie en Begeleiding klas 3

Op deze pagina vind je alle zaken, die in het derde jaar op het gebied van Loopbaanoriëntatie aan de orde komen.

 

Twee stageperiodes in leerjaar 3

Op dinsdag 29 en woensdag 30 januari 2019. is de eerste stageperiode voor de leerlingen van klas 3. De voorbereiding vindt grotendeels op school plaats. Uiterlijk in de week voor de kerstvakantie geven de leerlingen hun stage-adres voor deze tweede periode door. In deze week ontvangen zij ook het boekje met de stage-opdrachten. Onder het kopje documenten vind je het hiernaast het Word-document van het stageboekje. Een deel kun je zo overnemen voor jouw portfolio.

De 2 andere stagedagen zijn donderdag 14 en vrijdag 15 maart 2019. In de week voor de voorjaarsvakantie geeft de leerling het tweede stage adres door.

 

 

Vervolgkeuze klas 3 

In  januari en februari bespreken we, welke keuzes er in de komende weken moeten gemaakt op het gebied van het studievervolg. De leerlingen in 3 VMBO-T eind maart een keuze hebben gemaakt voor de sector en het daarbij horende vakkenpakket in 4VMBO-T.

Voor de leerlingen in 3HAVO en 3VWO geldt, dat zij voor klas 4HAVO en 4VWO een profiel met een passend vakkenpakket moeten kiezen.

Een aantal leerlingen heeft al een redelijk helder beeld van het vervolg, een aantal nog niet. In de middag workshop/basegroup-bijeenkomsten staat het studievervolg de komende weken centraal. Graag wil ik benadrukken, dat het te allen tijde mogelijk is, met elkaar in gesprek te gaan en/of extra informatie te verschaffen.

Rinze de Vries

Loopbaanbegeleider/decaan De Foorakker

 

 

 

 

 

 

 

Contact