Samenwerking Campus Middelsee

Met ingang van het cursusjaar 2018-2019 gaan de scholen van Campus Middelsee nog intensiever samenwerken dan voorheen. De scholen Ulbe van Houten, De Foorakker en Comenius starten een gezamenlijke klas 1.

Leerlingen van groep 8 van alle basisscholen uit de regio komen in een gezamenlijke eerste klas met allemaal hetzelfde onderwijssysteem.

In de brochure in de bijlage van deze pagina kunt u nalezen hoe dit onderwijssysteem eruit ziet.

Contact