Toetsen en examens

Huiswerk en toetsen

Voor klas 4 staat het huiswerk (maakwerk én leerwerk) per 1 januari 2017 in SOM. Daar staat ook wanneer je een toets voor een vak hebt en wat er precies voor deze toets moet worden voorbereid. De docent maakt een huiswerkplanning voor tenminste twee weken. Ook voor de toetsplanning geldt, dat jouw docenten een toets minimaal 2 weken van te voren op het toetsoverzicht plaatsen. Deze termijn is niet van toepassing op overhoringen e.d.

Bevorderingsnormen

Download hier de bevorderingsnormen van De Foorakker met betrekking tot klas 3: Bevorderingsnormen De Foorakker schooljaar 2017 – 2018

Toetsen en examens

Alle toetsen van klas 3 en 4 staan vermeld in SOM. Een overzicht van alle toetsen staat vermeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).  In dit PTA staat per vak aangegeven, wat en hoe er in een leerjaar wordt getoetst.

 

Leerjaar 3 en 4 VMBO-T:

Definitief PTA compleet LJ 3-4 De Foorakker VMBO-TL versie sept 2018-2019

 

Leerjaar 4 VMBO-T:

Definitief PTA compleet LJ-4 versie sept De Foorakker VMBO-TL 2018-2019

 

 

Examenreglement

In het Examenreglement De Foorakker 2017 – 2018 zijn alle belangrijke zaken omtrent het examen van klas 3 en 4 VMBO-T te vinden.

Download hier het examenreglement: Examenreglement De Foorakker 2017-2018 

Contact