Werken bij De Foorakker

Werken bij De Foorakker betekent jezelf telkens opnieuw ontdekken. Werken aan vernieuwing door invulling te geven aan gepersonaliseerd onderwijs, geïnspireerd door de onderwijsvorm Kunskapsskolan Education (KED) uit Zweden. Je werkt met een groep prettig samenwerkende mensen die zich als doel heeft gesteld jonge mensen naast kennis ook toekomstig gevraagde vaardigheden mee te geven.

Voor De Foorakker is het samen met leerlingen, ouders en collega’s vormgeven aan ons onderwijs belangrijk. Ieder individu is bij ons uniek en waardevol, dus rekening houden met ieder ander is uitgangspunt van ons handelen. Naast plezier in werk en leren speelt ook het resultaat een wezenlijke rol. Dit voor zowel school als leerling.

Vacatures De Foorakker

De Foorakker is een school van openbare scholengemeenschap Piter Jelles. Piter Jelles werkt samen met zes andere scholengemeenschappen op het gebied van o.a. werving & selectie. De vacatures van deze zeven scholengemeenschappen zijn ondergebracht op de website www.pompebled.nl . Klik op de onderstaande link voor een overzicht van de vacatures van Piter Jelles.

In beweging

De Foorakker staat midden in de lokale samenleving en is van belang voor de regio. We zijn er trots op in een splinternieuw gebouw te werken, ‘Campus Middelsee’, samen met onze collega’s van CSG Ulbe van Houten. We voeren gezamenlijk het vignet van de gezonde school en werken met veel activiteiten nauw samen. Via het leerwerkplein werken we intensief samen met lokale ondernemers.

Bij ons ontwikkel je jezelf. Initiatief nemen, en daarbij je collega’s meenemend, wordt erg op prijs gesteld. Je werkt op basis van gelijkwaardigheid binnen een hecht team dat zich makkelijk voor jou openstelt. Het team bestaat uit zo’n 20 collega’s.

Kortom; een school in beweging, waarin door ieder in een prettige omgeving en in een fijn team hard gewerkt wordt samen met de leerling en de omgeving.

Contact