Activiteitenkalender (overzicht)

Hieronder vind je een overzicht per maand van alle activiteiten in het schooljaar 2018/2019 van OSG Piter Jelles. Het gaat hier om Beleef(mid)dagen, Voorlichtingen, Open Dagen, Doe(mid)dagen, Masterclasses, Last Minute Walk Ins en kennismakingslessen. Meer informatie vind je door op de activiteit te klikken. Opgave is alleen nodig bij de Beleef(mid)dagen.

Oktober Tijd Wat? Waar?
Maandag 29 oktober 13.00 – 15.00 uur Beleefmiddag Montessori High School
Dinsdag 30 oktober 13.00 – 15.00 uur Beleefmiddag De Dyk, Stedelijk Gymnasium
Woensdag 31 oktober 13.00 – 15.00 uur Beleefmiddag !mpulse Leeuwarden, De Brêge

 

November Tijd Wat? Waar?
Donderdag 1 november 13.00 – 15.00 uur Beleefmiddag Leeuwarder Lyceum, YnSicht
Vrijdag 2 november 13.00 – 15.00 uur Beleefmiddag !mpulse Leeuwarden
Dinsdag 6 november 19.00 – 20.00 uur

19.30 – 20.45 uur

Voorlichting De Brêge (en 8+Doeners), !mpulse Leeuwarden
!mpulse Kollum*
Dinsdag 6 november 12.30 – 15.00 uur Doemiddag !mpulse Kollum*
Woensdag 7 november 19.00 – 20.00 uur Voorlichting De Dyk
Donderdag 8 november 19.00 – 20.00 uur Voorlichting Leeuwarder Lyceum, YnSicht
Vrijdag 9 november 19.00 – 20.00 uur Voorlichting !mpulse Leeuwarden
Maandag 12 november 19.00 – 20.00 uur Voorlichting Montessori High School, Stedelijk Gymnasium
Donderdag 15 november 19.30 – 20.45 uur Voorlichting !mpulse Kollum*
Donderdag 15 november 12.30 – 15.00 uur Doemiddag !mpulse Kollum*
Donderdag 22 november 13.30 – 15.45 uur Doemiddag De Foorakker/ Campus Middelsee*
Woensdag 28 november 19.00 – 21.00 uur Voorlichting Dalton Dokkum*
Donderdag 29 november 09.00 – 11.15 uur Doe-ochtend De Foorakker/Campus Middelsee*

 

Januari Tijd Wat? Waar?
Dinsdag 22 januari 13.30 – 15.30 uur Doe(mid)dag De Brêge
Woensdag 23 januari 19.00 – 21.15 uur Info- en Doe-avond De Foorakker/Campus Middelsee *
Donderdag 24 januari 16.00 – 20.00 uur Open Dag !mpulse Kollum – Campus Kollum

 

Februari Tijd Wat? Waar?
Zaterdag 2 februari 10.00 – 14.00 uur Open Dag YnSicht, !mpulse Leeuwarden
Maandag 4 februari 16.00 – 20.00 uur Open Dag !mpulse Leeuwarden
Dinsdag 5 februari 16.00 – 20.00 uur Open Dag Leeuwarder Lyceum, De Brêge (en ook 8+Doeners)
Woensdag 6 februari 16.00 – 20.00 uur Open Dag Stedelijk Gymnasium, Montessori High School, De Foorakker/Campus Middelsee
Donderdag 7 februari

Donderdag 7 februari

16.00 – 20.00 uur

13.00 – 15.00 uur

Open Dag

Last minute Beleefmiddag

De Dyk

YnSicht

Vrijdag 8 februari 08.45 – 11.30 uur en 12.30– 15.15 uur Doedag Dalton Dokkum
Woensdag 13 februari 16.00 – 20.00 uur Open Dag Dalton Dokkum
Donderdag 14 februari 13.00 – 15.00 uur Doord8 Masterclasses Gymnasiaal onderwijs Stedelijk Gymnasium
Donderdag 28 februari 13.00 – 15.00 uur Doord8 Masterclasses Gymnasiaal onderwijs Stedelijk Gymnasium

 

Maart Tijd Wat? Waar?
Dinsdag 5 maart 15.30 – 17.30 uur Last Minute Walk Ins Alle scholen van OSG Piter Jelles
Donderdag 21 maart 13.00 – 15.00 uur Doord8 Masterclasses Gymnasiaal onderwijs Stedelijk Gymnasium

 

Juni Tijd Wat? Waar?
Woensdag 19 juni 14.00 – 16.00 uur

 

20.00 – 20.45 uur

Kennismakingsmiddag leerlingen

 

Kennismakingsavond ouders

De Foorakker/Campus Middelsee
Dinsdag 25 juni 14.00 – 16.00 uur Kennismakingslessen Alle scholen van OSG Piter Jelles

 * Basisscholen in de regio krijgen rechtstreeks bericht over deze Voorlichtingen en Doe(mid)dagen

 

 

Contact