30 maart 2016

Leerlingen op !mpulse werken vanaf dag één in leerjaar 1 aan hun plus-document: het portfolio.

Leerlingen op !mpulse werken vanaf dag één in leerjaar 1 aan hun plus-document: het portfolio. Richting het einde van leerjaar 3 doen alle leerlingen een assessment om te kijken of ze geschikt zijn voor de bovenbouw. Vandaag hebben alle derdejaars hun portfolio’s ingeleverd zodat de assessoren zich goed kunnen voorbereiden. De samenvatting van vele persoonlijke groei in een kast!

Contact