!mpulse in het kort

!mpulse is een kleine leer- en leefgemeenschap waarbij iedereen wordt gestimuleerd om zichzelf breed en krachtig te ontplooien. !mpulse is opgericht in september 2005. Op !mpulse kijken wij naar het leren van de leerling vanuit persoonlijke en inhoudelijke leerdoelen. Een leerling op !mpulse kan zelf mede vorm geven aan de wijze waarop nieuwe informatie of vaardigheden worden aangeleerd. Voor zowel de persoonlijke als inhoudelijke doelen van de vakken is er een helder overzicht waar leerlingen en docenten mee werken. Er is ruimte om bestaande vaardigheden te vergroten en nieuwe vaardigheden aan te leren die bijdragen om het leren succesvol te maken. Deze vaardigheden worden uitgedaagd in levensechte (buitenschoolse) ervaringen die een leerling soms alleen maar vaak ook gezamenlijk onderzoekt.

Een kind is niet een lege fles die moet worden gevuld, maar een smeulend vuurtje dat moet worden aangewakkerd. – M. de Montaigne

Op !mpulse hebben we vijfkern-onderwijsactiviteiten:

Alle onderwijsactiviteiten vinden plaats tijdens vaste schooltijden: elke dag van 8:30 tot 15:15 uur, en op vrijdag van 8.30 tot 11:45 uur.

!mpulse als Zweinstein

Op !mpulse hebben we vier huizen. Elke leerling, teamlid en ouder is lid van een huis, gedurende de schoolcarrière blijf je lid van hetzelfde huis. Elk huis heeft ongeveer 120 leerlingen van verschillende leerjaren en niveaus. Binnen de huizen wordt er hard gewerkt aan de gemeenschappelijk leer- en leefomgeving. Wie bekend is met de boeken of films van Harry Potter zal de vergelijking met tovenaarsschool Zweinstein niet zijn ontgaan. Ook hier betreft het één school waar leerlingen eenzelfde curriculum volgen naar eenzelfde einddoel maar waar tegelijkertijd ook ruimte is voor een eigen identiteitsontwikkeling binnen de 4 huizen van Zweinstein.

Ondersteuning en coaching

Elke leerling heeft zijn eigen coach, een coach heeft ongeveer 20 coachleerlingen. Deze groep van leerlingen vormt een coachkring. De coachkring is de veilige basis voor elk kind. In de kring kan alles gedeeld worden, er wordt veel geïnvesteerd in het groepsproces. De coach is ook het eerste aanspreek punt voor de leerling. Elke leerling blijft gedurende meerdere jaren bij dezelfde coachgroep en coach. Het is een investering voor de lange termijn.

Op !mpulse leer je dingen voor jezelf en niet voor de leraar of de school.

Waar nodig bieden we extra ondersteuning. Vakinhoudelijke aanvullende hulp kunnen leerlingen krijgen tijdens begeleiding op vrijdagmiddag. Tijdens het onderdeel Leren Leren krijgen leerlingen hulp met plannen, leerstrategieën ontwikkelen en doelen opstellen. Tijdens coaching is er altijd ruimte voor alle ondersteuning die er maar nodig is op persoonlijk gebied. Als er meer specifieke hulp nodig is, kan er een zorgaanvraag gedaan worden bij ons zorgteam.

Een diploma en meer

Leerlingen gaan, net zoals alle leerlingen in het voorgezet onderwijs, uiteindelijk op voor het centraal examen. Op !mpulse kan er een vmbo-t-, een havo- of een vwo-diploma halen. Naast het diploma kunnen leerlingen het !mpulse-certificaat behalen. Dit is een bewijs van ontwikkelde competenties.

Leerlingen die geslaagd zijn op !mpulse en naar het mbo, hbo of de universiteit zijn gegaan, vertellen vaak over de voorsprong die zij ervaren ten opzichte van medestudenten. Ze lopen vaker voor op gebieden als samenwerken, reflecteren, zelfsturing en presenteren.

Contact