30 juni 2015

Community @!K

Op !mpulse Kollum staat de laatste week voor de kerstvakantie en de laatste week voor zomervakantie in het teken van een community project. Het afgelopen schooljaar hebben we er op ingezet om  deze communityweken, die eerder in het teken stonden van activiteiten rondom een goed doel, meer leerinhoud te geven. Naast de uitgangspunten van cross-age-learning en het verwerven van  (sociale) competenties willen we ook de burgerschapscompetenties onderbrengen in de communityweek en verschillende maatschappelijke organisaties bij  de communityweek betrekken. In de komende communityweek werken we samen met Tûmba en Wijhelpen.nl. Vanaf het schooljaar 2015 – 2016 gaan we de communityweek volgens dit concept vorm geven. De komende communityweek zal als pilot fungeren.
 
Burgerschapsvorming brengt leerlingen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig als duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Die kennis komt niet uit het boekje, maar wordt geleerd door te oefenen in de praktijk. Tijdens de communityweek wordt er tevens geleerd om samen te werken, te organiseren, te overleggen, te plannen en contacten te leggen met mensen buiten de school. Tijdens de communityweek werkt iedere groep samen met een (externe) begeleider aan een creatieve, zinvolle en serieuze opdracht. De maatschappelijke stage van 30 uur op jaarbasis is opgenomen in de activiteiten in de communityweken.
 
Naast het schooldiploma en de cijferlijst krijgt iedere leerling vanaf schooljaar 2015- 2016 een zogenoemd ‘plusdocument’, waarop staat welke (andere) resultaten/vaardigheden hij of zij heeft laten zien. De behaalde resultaten en de getoonde vaardigheden tijdens de communityweken worden vanaf volgend schooljaar ook in dit plusdocument opgenomen

Wehelpen.nl is voor iedereen die een ander wil helpen of geholpen wil worden. Leerlingen en team van Piter Jelles !mpulse Kollum willen vanuit de visie van de school en in het kader van burgerschap en sociale integratie graag iets voor de inwoners van Kollum betekenen. 

Daarom zetten alle leerlingen en diverse docenten zich in week 26 in voor wehelpen.nl. Te denken valt aan het organiseren en het begeleiden van: een spelmiddag voor de bewoners van Meckama State, gezamenlijk koken, fietsen of knutselen met de bewoners van Wil, het inzamelen van levensmiddelen voor de Voedselbank en het organiseren van een sportochtend voor de OBS Professor Casimirschool.

Wat een fijne afsluitende week!

 

Contact