16 oktober 2015

Geografen op pad! Leerjaar 5HV ging vrijdagmiddag met aardrijkskunde op excursie in de eigen regio.

Geografen op pad! Leerjaar 5HV ging vrijdagmiddag met aardrijkskunde op excursie in de eigen regio. De bouwprojecten van de Centrale As werden bekeken, er werd druk in de grond geboord om bodemprofielen te maken en tenslotte werd een pingoruine met een bezoek vereerd. Een goed begin van de vakantie!

Contact