11 november 2013

Leerjaarspecifieke edities Prikbord

Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s),

Aan het begin van het schooljaar hebben jullie van ons Prikbord start schooljaar 2013-2014 ontvangen. In dit informatieve magazine hebben wij algemene informatie over Piter Jelles !mpulse Kollum opgenomen zodat jullie als thuisfront aan het begin van het schooljaar al op de hoogte zijn van het reilen en zeilen op school. Op de ouderavond van 29 augustus 2013 heeft de coach samen met de aanwezige ouder(s)/verzorger(s) de inhoud van dit Prikbord besproken.

Eind september hebben jullie wederom een editie van ons informatieve magazine Prikbord ontvangen. Dit Prikbord is een medium om leerjaar specifieke ontwikkelingen, activiteiten en prioriteiten met het thuisfront te delen. De inhoud van deze Prikbordjes is door de coaches op de kom-maar-binnen-moment van 25 september 2013 met aanwezige ouder(s)/verzorger(s) besproken.
In deze leerjaarspecifieke edities van Prikbord kunnen jullie lezen hoe het onderwijs op !mpulse Kollum in de verschillende leerjaren is vormgegeven:
Hoe wordt er gewerkt in de vakken en de leergebieden?
Wat is de rol van de coach?
Wat doen de leerlingen tijdens KWT?
Wat staat er op het programma in de kring?
Wat houdt Setting in?
Wat is een PTA of een PTO?
Hoe werkt het cijferportaal?
Wanneer krijgen de leerlingen een rapportage?
Wanneer vinden er contactmomenten plaats?
Dit en nog veel meer komt in de verschillende Prikbordjes aan de orde.

Prikbord leerjaar 1 2013 – 2014
Prikbord leerjaar 2 2013 – 2014
Prikbord leerjaar 3HV 2013 – 2014
Prikbord leerjaar 3T 2013 -2014
Prikbord leerjaar 4HV 2013 – 2014
Prikbord leerjaar 4T 2013 – 2014
Prikbord leerjaar 5H 2013 – 2014
Prikbord leerjaar 5V 2013 – 2014

Veel plezier bij het lezen!”

Contact