11 februari 2011

@Leeuwarder Courant: gastlessen door Fawaka op !mpulse Kollum over ‘jonge mantelzorgers’

!mpulse Kollum vindt het belangrijk dat leerlingen betekenisvol en contextrijk leren. Op dinsdag 15 februari 2011 heeft de school van Piter Jelles de stichting Fawaka uitgenodigd om leerlingen en medewerkers gastlessen over ‘jonge mantelzorgers’ te geven. Het doel van deze lessen is mantelzorg bespreekbaar te maken binnen de school. De leerlingen die in hun directe omgeving te maken hebben met een zorgsituatie worden zich door de gastlessen meer bewust van de risico’s van overbelasting en leren op tijd ondersteuning te vragen. Daarnaast worden de teamleden beter toegerust om (dreigende) overbelasting bij jonge mantelzorgers te signaleren. Deze thema’s vallen binnen het curriculum van het leergebied Mens & Natuur en staan in het teken van Actief Burgerschap.

Op elke school zitten jonge mantelzorgers, zo ook op !mpulse Kollum. Jonge mantelzorgers groeien op in een gezin waarin iemand chronisch ziek, gehandicapt of verslaafd is. Veel van deze jongeren bieden instrumentele zorg, ze helpen bij de huishouding en geven lichamelijke of medische zorg. Elke jonge mantelzorger is vooral bezig met het ‘zorgen maken over’. Deze jongeren lopen zowel nu als in de toekomst een verhoogd risico op een verstoorde pubertijd, vervroegde schooluitval en lichamelijke en/of psychische problemen. Tijdige (h)erkenning en ondersteuning van deze jongeren is van groot belang om bovenstaande problematiek te voorkomen.

!mpulse Kollum opende in 2006 de deuren voor de eerste leerlingen. Met een eigen visie op onderwijs heeft !mpulse Kollum zich ontwikkeld tot een volwaardige school waar kwaliteit op alle terreinen centraal staat. In april 2010 is !mpulse Kollum door het LAKS uitgeroepen tot beste school van Nederland. Op !mpulse Kollum kunnen leerlingen een vmbo-t, havo of vwo-diploma halen.

Lees ook het artikel uit de Leeuwarder Courant van 16 februari 2011:
impulsekollum.piterjelles.nl/website/documents/Artikel_LC_16_februari_2011_Leven_in_een_heksenketel.pdf

Bekijk alle foto’s op:
www.radionof.nl/nieuws/gastlessen-door-fawaka-op-mpulse-kollum-over-jonge-mantelzorgers

Contact