12 december 2015

!mpulse Kollum gestart met reanimatie-onderwijs

!mpulse Kollum gaat structureel reanimatieonderwijs geven aan al haar leerlingen, docenten en andere teamleden. De school heeft hiertoe een 3-jarige samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Hartstichting.
20151202_124416In de  laatste week voor de kerstvakantie (14 t/m 17 december) organiseert !mpulse Kollum een projectweek, de Communityweek, die in het teken van burgerschap en sociale integratie staat. In deze week wordt aan alle bovenbouwleerlingen reanimatie-les gegeven. Begin 2016 zijn de onderbouwleerlingen en de teamleden aan de beurt. De reanimatielessen worden vervolgens structureel in het onderwijsprogramma van de komende schooljaren opgenomen.

Meer informatie

Contact