28 november 2013

NHL-studenten geschiedenis @!mpulse Kollum

Van donderdag 21 november jl. tot en met donderdag 16 januari 2014 worden de leerlingen uit leerjaar 1 en 3 iedere donderdagmiddag begeleid door studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). De studenten zijn net begonnen met de opleiding tot docent geschiedenis aan de NHL. Voor hen is het begeleiden van de leerlingen de eerste kennismaking met hun doelgroep.

In overleg met de vakdocenten Mens en Maatschappij en geschiedenis is er een programma opgesteld waarbij de leerlingen van leerjaar 1 en 3 in groepen kunnen werken aan een opdracht voor respectievelijk het vak M&M (leerjaar 1) en geschiedenis (leerjaar 3). De opdracht wordt becijferd door de vakdocent en telt mee voor het betreffende vak.

De studenten houden zich vooral bezig met het begeleiden, observeren en coachen van het leerproces.
Wat een inspirerende middagen levert deze samenwerking op!
We houden jullie op de hoogte van de vorderingen van het project.

Contact