30 mei 2012

PJ cultuurdag en expositie in WTC expo

Op Piter Jelles Impulse Kollum zijn sinds de kerstvakantie de leerlingen van leerjaar 3 en 4H tijdens de workshops CKV aan het werk geweest met de CKV Passie. Een kunstzinnige opdracht waarin de leerlingen helemaal zelf bepalen wat ze willen maken en met wie ze willen samenwerken. Dit jaar heeft de CKV Passie een extra tintje meegekregen doordat er vanuit Piter Jelles een grote Cultuurdag in het WTC te Leeuwarden georganiseerd wordt.

Op donderdag 31 mei 2012 vindt deze allereerste Piter Jelles Cultuuravond plaats, waar ook de allereerste Piter Jelles Cultuurprijzen worden uitgereikt. Op elke school van Piter Jelles is een CKV- en/of drama-docent bezig geweest met de voorbereiding van deze bijzondere avond. Zij zorgen er voor dat de leerlingen hiervoor diverse kunstwerken hebben vervaardigd (twee- of drie-dimensionaal). Vervolgens is er door het team en de leerlingen van !mpulse Kollum een selectie gemaakt van de 3 beste werken. Deze kunstwerken (12 schoollocaties x 3 kunstwerken = 36 kunstwerken) worden tentoongesteld in het WTC Leeuwarden vanaf 15 mei. Een deskundige jury kiest hieruit de prijswinnaars. Deze leerlingen krijgen op 31 mei de Piter Jelles Cultuurprijs (beeldend) uitgereikt.

Op onze locatie hebben de leerlingen uit leerjaar 1, 2, 4T en 5H samen met de (vak)tutoren een top 3 samengesteld. De leerlingen die onze school gaan vertegenwoordigen zijn:
1. Jannie Dam
Waar schuift u aan?
2. Harriete Lammerts & Susanne Bosma
Yvon Jaspers vs Britt Dekker
3. Line Couperus & Mosja Pols
De Hakklomp

Naast de beeldende kunst toont iedere school van Piter Jelles op 31 mei in het WTC in Leeuwarden iets op het gebied van muziek, zang, cabaret, poëzie of drama. Wederom kiest een jury uit deze inzendingen een prijswinnaar voor de Piter Jelles Cultuurprijs (podiumkunst). De jury bestaat uit: Isabella Diks (Wethouder Cultuur van de Gemeente Leeuwarden), Kirsten van Santen (Leeuwarder Courant, kunstredactie), Bep Mulder (beeldend kunstenaar), Ingrid Bloemert (Stadsschouwburg De Harmonie) en Wiebe Wieling, voorzitter van het College van Bestuur van Piter Jelles.

De tentoonstelling van beeldende Piter Jelles-kunst is voorafgaand aan en na de Cultuuravond tot 10 juni te bezichtigen in het WTC. De toegang tot de expositie is gratis. Komen jullie een kijkje nemen?

Contact