14 maart 2013

Settingweek ‘Cultuur & Maatschappij’ @!K

De afgelopen week hebben onderbouwleerlingen van !mpulse Kollum zich op veelzijdige en creatieve wijze bezig gehouden met verschillende aspecten rondom het onderwerp ‘cultuur & maatschappij'. De verrassende eindproducten van deze settingweek worden door de leerlingen tentoongesteld op school. De setting cultuur & maatschappij wordt vrijdag 15 maart op de locatie afgesloten met workshops van Maikel Wijngaarden (voormalig gevangenisdirecteur) waarin het onderwerp ‘rechtstaat in al zijn facetten’ centraal staat, worden spannende verhalen uit de magische mand voorgedragen door Christien Boomsma en als sluitstuk zal op !mpulse Kollum tussen 14:00 en 15.30 uur een voorstelling te zien zijn van de cabaretier Robbert Jan Proos.

Op !mpulse Kollum vinden we het belangrijk dat je leert vanuit je eigen passie en interesse; leren is dan leuk! Tijdens setting krijgen de leerlingen van leerjaar 1 en 2 hier alle ruimte voor. Drie keer per jaar organiseren we voor deze leerlingen een settingweek. Alle onderbouwleerlingen werken dan in zelfgekozen groepen onder begeleiding van teamleden aan een onderwerp rond de thema’s ‘natuur & gezondheid’, ‘cultuur & maatschappij’ en ‘economie, maatschappij & internationalisering’. Tijdens de settingweek staat het lesprogramma van de verschillende leergebieden in het teken van het onderwerp van de settingweek, worden extern deskundigen uitgenodigd om gastlessen te geven en wordt er een leergebiedexcursie georganiseerd. ‘Tijdens een setting doe je onderzoek naar een interessant onderwerp. Je leert samenwerken, hoe je moet presenteren en veel over je onderwerp!’ Nynke, leerjaar 2.

!mpulse Kollum staat voor eigentijds onderwijs waarin samenwerkend leren, persoonlijke groei, het ontwikkelen van sociale vaardigheden, talentontwikkeling en kennisverwerving onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op !mpulse Kollum zijn maatschappelijke thema’s ingebed in het curriculum. Zowel in de vaklessen als in de kringen nemen thema’s als persoonlijke ontwikkeling, wereldburgerschap, actualiteit en communicatieve vaardigheden een belangrijk plaats in.

Contact