30 juni 2015

Upgrade: “Wees B(l)ij, Draag BIJ!’

Vrijdag 26 juni zullen inwoners van Kollum tussen 11.00 en 12.00 uur verrast worden door Upgraders die zich inzetten zodat er in hun leefomgeving meer mogelijkheden gecreëerd worden om het de bijen een beetje makkelijker te maken.  De Upgrade wordt om 11.00 uur feestelijk geopend voor het Piter Jelles Impulse aan de Gerrit Bleekerstraat 3 in Kollum, waarna de Upgraders in twee groepen door Kollum trekken om zich uiteindelijk te verzamelen op het marktterrein in het centrum van Kollum.

‘’Tijdens de gastles over Duurzaamheid die we van Tûmba kregen, hoorden we hoe of het staat met de bijen en daar schrokken we van!’’, vertelt Upgrader Durk Veenstra. “Het is toch gek dat aan zo iets belangrijks niet superveel aandacht wordt besteed in de media?!”, valt mede Upgrader Jelrik Landstra hem bij. “Daarom bedachten we een Upgrade om de mensen in onze leefomgeving meer bewust te maken van onze bijdrage aan de leefomgeving van de bij!”, besluit Almer de Vries. Tijdens de Upgrade zullen ze samen met 12 andere jongeren van het Piter Jelles Impulse, een uur lang de inwoners van Kollum verrassen met BIJvriendelijk bloemenzaad, zelfgemaakte bijenhotels en andere dingen waar bijen blij van worden. Ze vragen de inwoners een belofteformulier te tekenen om te beloven een bijdrage te leveren, waarna de ondertekenaars in ruil een mooie BIJvriendelijke BIJdrage ontvangen waarmee meteen de belofte ingewilligd kan worden! 

De jongeren hebben er zichtbaar lol in dat ze alles zelf mogen bedenken en regelen! Ze betrekken niet alleen de inwoners van Kollum bij hun Upgrade, ook de plaatselijke middenstand werd gevraagd om spullen te doneren. “Van de Welkoop kregen we potgrond en van de Formido kregen we een heleboel BIJvriendelijk bloemenzaad en pallets waarmee we insectenhotels kunnen bouwen.”, vertellen Tjipke Hoekstra en Stein Bourgonje enthousiast. “Wij hebben een bijenpak geregeld en dat krijgen we van de feestwinkel Maskerade”, voegen Durk Veenstra en Harwin Kloosterman trots toe. “En ook het Gemeentehuis van Kollummerand CA gaf aan onze Upgrade helemaal goed te vinden!” benadrukt Aarnout van der Ploeg.

Het project Upgrade de Wereld!, waar het Upgraden deel van uitmaakt, is onderdeel van het uitvoeringsprogramma DuurzaamDoor. Het doel is een groene en duurzame economie te versnellen met projecten die een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving. De organisatie van Upgrade de Wereld!, waarbij jongeren de wens en de wil om tot een groene en duurzame samenleving te komen zichtbaar maken, ligt in handen van Tûmba. Zij benaderen actief jongerenorganisaties om deel te nemen aan dit project en ondersteunen de jongeren die gaan Upgraden waar nodig.

Het vastleggen op film en het bereiken van de media is een essentieel onderdeel van het Upgraden. Daarom worden er van iedere Upgrade opnames gemaakt, deze keer door MattStudio uit Leeuwarden, die na afloop te zien zijn op www.tumba.nl en op de Facebookpagina ‘Upgraden Fryslân’. Daar kunnen ook alle eerdere Upgrades bekeken worden.

Contact