19 juli 2017

Verbinden, verbeteren & vernieuwen op het gebied van onderwijskwaliteit, pedagogisch klimaat en meerwaarde. Het team

Verbinden, verbeteren & vernieuwen op het gebied van onderwijskwaliteit, pedagogisch klimaat en meerwaarde. Het team werkt op de drempel van de zomervakantie nog enthousiast aan de contouren van ons nieuwe schoolontwikkelingsplan. Wordt – na de zomer met input van onze leerlingen – vervolgd!

Contact