5 oktober 2011

Vrede Express @!mpulse Kollum

Twee meisjes die zoenen, is dat vreemd? Zijn gehandicapten zielig? Hoe los jij een ruzie op? En hoe zien anderen jou? Dit zijn enkele vragen waar leerlingen van Piter Jelles !mpulse Kollum mee aan de slag gaan in de Vrede Express.

Op dinsdag 11 en woensdag 12 oktober staat de truck genaamd Vrede Express op uitnodiging van het team van !mpulse Kollum en in samenwerking met de stichting Tûmba voor de deur van onze school. De Vrede Express is een reizende, interactieve tentoonstelling voor jongeren die is ontwikkeld door de Stichting Vredeseducatie. De voor ons belangrijke thema’s als vrede, democratie en burgerschap staan centraal in de Vrede Express. Deze thema’s sluiten ook aan bij de kerndoelen van het leergebied mens & maatschappij en de eindtermen van maatschappijleer, maatschappijleer2 en maatschappijwetenschappen.

Volgens een speciaal rooster zullen alle leerlingen van !mpulse Kollum aanstaande dinsdag of woensdag de Vrede Express bezoeken. Ze komen in de Vrede Express op een interactieve manier in aanraking met thema’s als: conflict, macht, anders zijn, vrijheid en democratie. Respect voor elkaar, samen delen en elkaar ontmoeten zijn belangrijke kernwaarden hierbij. Al doende ontdekken leerlingen de waarde van hun eigen mening en de opvattingen van anderen. Sleutelwoorden hierbij zijn interactie en dialoog. Gaandeweg zullen de leerlingen ontdekken dat de tentoonstelling over henzelf gaat. Over hun idealen, hoop, normen, houding en gedrag. In de workshops van bovengenoemde vakken worden het bezoek aan de Vrede Express en de opgedane ervaringen nabesproken.

Nieuwsgierig naar de beelden? Check de sit van radionof:
www.radionof.nl/omroep/fotos

Wil je meer weten of de Vrede Express? Surf dan naar:
http://www.vredeseducatie.nl of http://www.tumba.nl/.

Contact