14 maart 2017

Wij voelen een nieuwe traditie aankomen op !K: het vieren van ‘*π-dag’ op 14 maart

Wij voelen een nieuwe traditie aankomen op !K: het vieren van ‘*π-dag’ op 14 maart met een joekel van een ronde chocoladetaart. Dank je wel Hylke voor deze strakke actie! *Het getal π, geschreven als pi, is een wiskundige constante, met in decimale notatie de getalswaarde 3,14(1592653…). Het getal is de verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel.

Contact