Ouders

Onderwijsvisie

De ISK biedt onderwijs aan leerlingen van 12 – 18 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. In onze visie gaat onderwijs aan die groep verder dan uitsluitend taalonderwijs. Het is van cruciaal belang dat er vanuit een veilige thuishaven in een positief pedagogisch klimaat gewerkt wordt. Om aan de individuele verschillen tegemoet te komen, bieden we leerlingen individuele leertrajecten.

Het onderwijskundige doel van de Internationale Schakelklas is om leerlingen voor te bereiden op het VMBO, de Tweede Fase en het MBO. Naast het leren van het Nederlands is ook het leren in het Nederlands en in Nederland een belangrijk uitgangspunt in bijna alle lessen.

Er wordt meer zelfstandigheid verwacht van leerlingen. Door middel van verschillende werkvormen en leersituaties heeft zelfstandig leren binnen de ISK- afdelingen een belangrijke plek. Te denken valt aan:
Werken met studiewijzers en in modules;
projectonderwijs;
klassengesprekken;
samenwerkend leren.

Binnen de school moet aandacht zijn voor het leerproces, waarbij leerlingen moeten leren om kritisch te zijn.
In een vergevorderde vorm moeten leerlingen zelf leren aangeven wat ze denken nodig te hebben: wat kan ik, wat wil ik gaan leren…… is dat ook gelukt?

De ISK is voor veel leerlingen de eerste plaats waar zij kennismaken met de West-Europese cultuur. Integratie is van belang voor onze leerlingen. Uitgangspunt voor de wijze waarop we met elkaar om wensen te gaan is verdraagzaamheid en respect voor elkaar.
De ISK staat als onderdeel van een openbare scholengemeenschap open voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing, maatschappijvisie, afkomst of andere individuele verschillen.
Dit wordt onder meer benadrukt in:
Aandacht voor normen en waarden, waarbij we de gelijkwaardigheid der seksen extra willen benadrukken;
Aandacht voor gewoonten en gebruiken;

Aandacht voor persoonlijke verzorging en voeding;
Omgangsvormen;
Kennisnemen van maatschappelijke structuren;
Kennisnemen van cultuur. Dat komt niet alleen tot uitdrukking in de viering van Sint Nicolaas, Kerst en Pasen, maar ook dagelijks in het maken van afspraken, op tijd komen, enzovoort.

Contact