ISK St Annaparochie

Locatie St Annaparochie

Leerlingen uit de omgeving van St Annaparochie zijn welkom op deze locatie.

De jongeren leerlingen worden voorbereid op een vervolg op Campus Middelsee: de school voor voortgezet onderwijs.

 

De leerlingen van 16 jaar en ouder gaan na een half jaar taal- en rekenonderwijs , leren welke beroepen zij leuk vinden.

Dit gebeurt via speciale lessen maar ook via bedrijfsbezoeken en excursie.

Na een jaar gaan de leerlingen van 16 jaar en ouder, die verder kunnen leren naar de locatie Melkemastate.

Daar beginnen zij aan de voorbereiding op de doorstroom naar het mbo (middelbaar beroepsonderwijs)

Leerlingen van 16 jaar en ouder die niet veder kunnen leren blijven nog een half jaar op de locatie en worden voorbereid op het inburgeringstraject of op het gaan werken.

 

 

Bezoekadres:

Hartman Sannesstraat 7

9076 EB Sint Annaparochie

 

Directeur:

Dhr. H. Hulshof

mobiel: 06-22382409

e-mail: hhulshof@pj.nl

 

Administratie:

Mevr. M. Kuipers

tel: 058-8801640

e-mail: makuipers@pj.nl

 

 

Conciërge:

Dhr.D. Da Silva Alzeveda

tel: 058-8801646

 

Intake:

Mevr F. Kooistra

e-mail: fkooistra@pj.nl

 

Zorg:

Mevr. S. v.d.  Schaaf

tel: 058-8801648

e-mail:svdschaaf@pj.nl

(ma. di. do.)

Contact