Welkom in klas 1

Het Leeuwarder Lyceum is een brede school waar veel te kiezen valt. Leerlingen starten in een vwo-klas of in de tweejarige havo/vwo brugklas. Per schooljaar ’21-’22 start de school ook met een havo 1 klas.

Aan het eind van klas 2 is ook voor de leerlingen in de havo/vwo-klassen duidelijk  naar welk niveau zij in klas 3 gaan, naar havo of naar vwo. Er zijn dan geen gemengde klassen meer.

In de lessen wordt rekening gehouden met de verschillen tussen een havo- en een vwo-leerling. Er wordt geprobeerd zoveel als mogelijk recht te doen aan de verschillen tussen de leerlingen, ook in een havo/vwo-klas.

Vanaf de eerste klas wordt er lesgegeven aan de hand van leerdoelen. Dit biedt de docent de gelegenheid om flexibeler om te gaan met de lesmethode en meer les op maat te geven.

In het eerste leerjaar volg je de volgende vakken: Nederlands, wiskunde, Engels, Frans, Frysk, geschiedenis, aardrijkskunde, lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, muziek en O&O. Dit staat voor Onderzoek & Ontwerpen. In klas 2 komen daar nog Duits en nask bij en zijn muziek en Frysk mogelijk als extra vak.

Vanaf de introductiemiddag van klas 1 tot aan het einde van de tweede klas heeft de klas dezelfde mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling op school. Als je vragen of problemen hebt kun je bij haar of hem terecht. De mentor bespreekt ook met leerling en ouders de voortgang op school tijdens mentorgesprekken.

In klas 1 besteedt de mentor in de mentorlessen aandacht aan studievaardigheden zoals plannen en “leren leren”, maar ook aan groepssfeer en hoe leerlingen met elkaar omgaan als klas. Zo wordt er jaarlijks in een interactieve theatervoorstelling aandacht geschonken aan het gebruik van en omgang met sociale media.

Contact